Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agricultu-20924_244138.html

Miercuri, 17 iunie 2020, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău.

 

Ordinea de zi:

1. Cu privire la scutirea de achitarea plății de locațiune pe perioada stării de urgență

Raportor: Inga Ionesii, viceprimar al municipiului Chișinău 

2. Cu privire la crearea Grupului de lucru pentru examinarea oportunității expunerii bunurilor imobile  și servicii în calitate de obiect al  parteneriatului public-privat.

Raportor: Inga Ionesii, viceprimar al municipiului Chișinău

3. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/3 din 19 mai 2020    

4. Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.6/5 din 19 mai 2020  

5. Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.6/8 din 19 mai 2020       

Raportor : Victor Chironda, viceprimar al municipiului Chișinău 

coraportor: Valeriu Bogdan, șef Direcția asistență juridică 

6. Cu privire la inventarierea bunurilor imobile aflate în gestiune la Direcția Cultură

Raportor:  Ina Gaidău, Consiler municipal                

7. Cu privire la transmiterea, cu titlu gratuit, a unui mijloc fix Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani

Raportor: Vadim Brânzaniuc, Pretor, pretura sect. Buiucani

  

 

 

 

16.06.2020

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md