Direcţia relaţii externe

  1096

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 16

Tel.: 20-15-04, 20-15-44

fax: 22-91-40,

E-mail: dri@pmc.md

 

Componenţa nominală

 

Funcţia

nume

telefon

şef al Direcţiei Cebotar Mihai 022 20-15-44, 022 20-17-24
specialist principal  Molovată Nina 022 20-17-24
specialist principal Gupca Victoria 022 20-17-24
specialist principal  Bazuleva Vera 022 20-17-24 

 

Direcţia este responsabilă de relaţiile externe ale municipiului Chişinău, cooperarea regională, integrarea europeană; promovarea unei imagini favorabile a municipiului în străinătate; atragerea pe toate căile a investiţiilor străine în economia şi infrastructura municipiului.

Direcţia are următoarele obligaţii:

 • Realizează prevederile stipulate în deciziile Consiliului municipal Chişinău şi în dispoziţiile Primarului general al municipiului Chişinău în domeniul relaţiilor externe, cooperării regionale şi integrării europene.
 • Asigură colaborarea cu oraşele înfrăţite şi oraşele partenere, cu organizaţiile internaţionale la care oraşul Chişinău este parte, participă la programele acestora.
 • Prelucrează şi prezintă informaţia şi corespondenţa parvenită la Primăria municipiului Chişinău în limbi străine.
 • Acordă asistenţa necesară instituţiilor şi întreprinderilor municipale, interesate în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din oraşele înfrăţite şi oraşele partenere.
 • Organizează primirea delegaţiilor oficiale şi a oaspeţilor Primăriei municipiului Chişinău.
 • Organizează vizitele peste hotare ale delegaţiilor Primăriei municipiului Chişinău.
 • Colectează şi analizează materialele informative despre oraşele înfrăţite şi partenere şi ţările respective.
 • Difuzează informaţia de ordin economic în vederea activizării procesului de atragere a investiţiilor.
 • Participă la elaborarea documentelor de creare a întreprinderilor mixte cu participarea structurilor sau întreprinderilor municipale.
 • Propune realizarea şi dezvoltarea de parteneriate publice - private şi parteneriate publice - publice.
 • Iniţiază şi asigură încheierea de acorduri, protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, parteneriat şi programe comune pentru materializarea colaborărilor externe.
 • Menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu ambasadele şi consulatele acreditate în Republica Moldova, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale.
 • Asigură controlul asupra îndeplinirii de către Primărie a angajamentelor asumate pe plan internaţional.
 • Solicită, recepţionează şi generalizează propunerile subdiviziunilor, întreprinderilor şi instituţiilor subordonate Primăriei municipiului Chişinău cu privire la dezvoltarea relaţiilor internaţionale în domeniile care prezintă interes pentru acestea.
 • Elaborează programele de activitate internaţională a Primăriei şi asigură realizarea lor.
 • Asigură controlul realizării acordurilor internaţionale la care Primăria municipiului Chişinău este parte.

REGULAMENTUL Direcției relații externe

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY