Direcţia de arhivă Chişinău

Direcţia de arhivă Chişinău

Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Teilor 7/2

Componeanţa nominală

Funcţie Nume Telefon
Şef Flenchea Maia 0-22-56-23-63
Şef-adjuct Porcescu Angela 0-22-56-23-64
șef secție completare, arhive departamentale, ținerea lucrărilor de secretariat Nani Rodica 022-56-23-64
specialist principal în cadrul secției conservare a documentelor Fondului Arhivistic de Stat Stefanov Nicolae 0-22-56-23-64
specialist principal în cadrul secției petiții și relații cu publicul Jechiu Angela 0-22-56-23-63
inspector superior în cadrul secției petiții și relații cu publicul Stratan Larisa 022-56-23-63

Furnizarea informațiilor/documentelor oficiale:

Luni, marți, joi      -        8.00-17.00

Vineri                   -        8.00-12.00

Miercuri                -        ZI SANITARĂ

Ore de audiență:

Marți, joi               -        14.00-17.00

Pauză de masă       -        12.00-13.00

e-mail: dac@pmc.md

REGULAMENTUL Direcției direcției de arhivă Chișinău 

Preţurile la serviciile cu plată prestate de către Direcţia de arhivă Chişinău aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 627 din 12 iulie 2010

L I S T A  NR. 1 a instituţiilor-surse de completare a Direcţiei de arhivă Chişinău la data 01.01.2019

LISTA NR. 1 a instituțiilor-surse de completare a Direcțieii de arhivă Chișinău la data: 01.01.2024 

ÎNDRUMĂTORUL FONDURILOR DIRECȚIEI DE ARHIVĂ CHIȘINĂU