• Prima   /  Primarul   /  Biografia Primarului

  Biografia primarului general interimar

   

  Date generale:

  • Nume: Codreanu
  • Prenume: Ruslan
  • Data naşterii: 15.10.1980
  • Adresa de contact:  bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, Chişinău 2012, Republica Moldova
  • Telefon: +373 22 22 82 14
  • E-mail: primaria@pmc.md  • 1. Studii:

    
   Instituția

   Diploma obținută:

   Universitatea "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, România

    [1998 - 2002]

   Diplomă de Licență în Istoria și economia Uniunii Europene

   Hertie School Of Governance, Berlin, Germania

    [2013 - 2014]

   Diplomă de Master executiv în Management Public


  2. Experiența prefesională:

  Perioada Instituția Funcția ocupată Descriere

  Iulie 2015 - noiembrie 2017 Consiliul municipal

  Chișinău, CMC

  Consilier municipal,

  președintele fracțiunii

  PPEM

  Elaborarea unor proiecte de decizii importante pentru locuitorii capitalei;

  Facilitarea comunicării dintre cetățeni și instituțiile administrației locale;

  Stabilirea direcțiilor prioritare ale Consiliului prin revizuirea/îmbunătățirea principalelor documente strategice ale CMC;

  Participarea în alocarea responsabilă a resurselor bugetare fixate de CMC;

  Implicarea societății civile în procesele decizionale din CMC și Primăria Chișină
  Organizarea dezbaterilor publice cu reprezentanții societății civile, partenerii de dezvoltare ai R. Moldova, autoritățile centrale și locale.

  Analiza structurilor Primăriei mun. Chișinău și a sarcinilor pe care le au.

  Înaintarea propunerilor în vederea reorganizării eficiente a acestora

  Martie 2015 -

  prezent

  Institutul pentru Politici și Reforme  Europene, IPRE

  Moderator reformarea sistemului public

  Expert în reforma Primăriei mun. Chișinău

  Organizarea dezbaterilor publice cu reprezentanții societății civile, partenerii de dezvoltare ai R. Moldova, autoritățile centrale și locale.

  Analiza structurilor Primăriei mun. Chișinău și a sarcinilor pe care le au.

  Înaintarea propunerilor în vederea reorganizării eficiente a acestora.

  Martie 2008 - martie 2015

  Cancelaria de Stat a

  Guvernului Republicii

  Moldova

  Șef al Direcției generale coordonarea politicilor, a asistenței externe și reforma administrației publice centrale, din ianuarie 2013

  Coordonarea proceselor de luare a deciziilor și planificare strategică în cadrul Guvernului;

  Coordonarea asistenței externe în Republica Moldova;

  Elaborarea documentului național de planificare strategică „Moldova 2020" și coordonarea procesului de consultare a acestuia;

  Elaborarea și coordonarea implementării cadrului juridic național în domeniul transparenței proceselor de luare a deciziilor și accesului la informație;

  Coordonarea analizei serviciilor prestate de către autoritățile administrației publice și elaborarea unei strategii/plan de acțiune pentru reformarea și modernizarea acestora;

  Coordonarea implementării Strategiei Reformei Administrației Publice Centrale;

  Coordonarea procesului de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică;

  Coordonarea Programului UE de Sporire a Capacităților Instituționale;

  Coordonarea proiectului PNUD „Suportul capacității de tranziție pentru administrația publică din Republica Moldova" și alte proiecte privind dezvoltarea capacităților funcționarilor publici; planificarea strategică și coordonare;

  Consolidarea societății civile și asigurarea implicării acesteia în procesul de luare a deciziilor în APC;

  Coordonarea procesului de reorganizare structurală și a reformelor-cheie în administrația publică centrală, în domeniile judiciar, afaceri interne, agricol.


  Martie 2004 - martie 2008

  Ministerul Economiei și Comerțului a R. Moldova

  Șef al Direcției ajustări economice în procesul de integrare europeană (2007-2008);

   

  Șef-adjunct al Direcției ajustări economice în procesul de integrare europeană (2006-2007);

   

  Specialist principal în Direcția ajustări economice în procesul de integrare europeană (2005-2006);

   

  Specialist în Direcția ajustări economice în procesul de integrare europeană (2004-2005

  Coordonarea și promovarea activităților în domeniul implementării Acordului de Cooperare șui parteneriat cu Uniunea Europeană;


  Elaborarea rapoartelor analitice și a altor documente relevante pentru negocierile cu UE;


  Coordonarea activităților ce țin de ajustarea cadrului juridic al Republicii Moldova la standardele și cerințele Uniunii Europene;


  Elaborarea Planului de Acțiuni pentru negocierea Acordului de Vecinătate;


  Elaborarea rapoartelor finale și efectuarea studiilor analitice privind situația economică din Republica Moldova;


  Monitorizarea activităților Pactului de stabilitate la nivel național (Masa rotundă II: Restructurarea economică, dezvoltarea și cooperarea);


  Reprezentant al Republicii Moldova la Consiliul Europei;


  Elaborarea Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO în problemele social-economic

  3.     Stagii și conferințe profesionale:

  ●        Seminarul Internaţional „Managementul contemporan în administrația publică", Ierusalim, Israel;

  ●        Program de Instruire „Regional Center for Public Administration Reform for Network Members", Turin, Italia;

  ●        Seminar Internaţional „Reforma Administraţiei Publice Centrale", Berlin, Germania;

  ●        Program de Instruire „Leadership și management", Londra, Marea Britanie;

  ●        Curs „National Development Planning-Experiences, Technical and Practical Challenges", Riga, Letonia.

  În conformitate cu atribuțiile de serviciu a reprezentat Guvernul Republicii Moldova cu rapoarte de țară la următoarele conferințe internaționale:

  ●        Conferința internațională privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Raport de țară pe marginea celui de-al 6-lea Obiectiv (Sănătate). Februarie 2013, Bogota, Columbia;

  ●        Conferința internațională privind implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. 2014, Washington D.C., SUA.

  4.     Publicații:

  ●        "Societatea civilă și lupta împotriva corupției: Promovarea politicilor eficiente de combatere a corupției prin reformarea sectorului public și a autorităților de aplicare a legii " (varianta engl.):

  http://iep-berlin.de/wp-content/uploads/2016/02/1601_RP_Civil-Society-and-the-Fight-against-Corruption-v02.pdf

  ●        "Analiza tematică privind procesul de implementare a angajamentelor Republicii Moldova în domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în conformitate cu Acordului de Asociere RM-UE (octombrie 2014 - martie 2016):

  http://ipre.md/2016/04/19/analiza-tematica-privind-procesul-de-implementare-a-angajamentelor-republicii-moldova-in-domeniul-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale-in-conformitate-cu-acordului-de-asociere-rm-ue-octombrie-2014/?lang=en?lang=en

  5.    Calificările de bază: Mai mult de treisprezece ani de activitate în domeniul elaborării, coordonării, monitorizării  politicilor publice; planificare strategică; reforma sectorului public.

  Cunoștințe și experiență vastă în:

  ●      Procesele de luare a deciziilor și planificare strategică în cadrul Guvernului;

  ●      Elaborarea, consultarea publică, monitorizarea și evaluarea implementării Planului de Acțiuni al Guvernului și a documentelor de planificare strategică  (Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2020");

  ●      Elaborarea și coordonarea implementării cadrului juridic național în domeniul transparenței proceselor de luare a deciziilor și al accesului la informație;

  ●      Coordonarea implementării Strategiei Reformei Administrației Publice Centrale;

  ●      Coordonarea procesului de elaborare a Programelor de Dezvoltare Strategică;

  ●      Elaborarea documentului de politici publice pentru Cadrul de Buget pe Termen Mediu;

  ●      Coordonarea Programului UE de Sporire a Capacităților Instituționale;

  ●      Elaborarea și evaluarea Planurilor de Dezvoltare Instituțională ale autorităților publice centrale;

  ●      Consolidarea capacităților ministerelor de resort în procesele de planificare strategică;

  ●      Coordonarea elaborării rapoartelor guvernamentale, a propunerilor și recomandărilor în domeniile ce țin de analiza funcțională; evaluarea serviciilor guvernamentale, proceselor de luare a deciziilor.

  6.   Starea civilă: Căsătorit, un copil.