Kiev, Ucraina

  3137

Kiev este capitala și cel mai mare oraș al Ucrainei. În 2003, orașul număra 2.642.486 de locuitori înregistrați oficial, deși numărul mare de migranți neînregistrați aduce acest număr la aproape 3 milioane. Administrativ, Kievul este municipiu subordonat nivelului național și nu aparține de Regiunea Kiev. Orașul este un important centru industrial, științific și cultural al Europei de Est. Kievul are o infrastructură extensivă, deși destul de veche, luând în considerare puternicul declin economic al Ucrainei în anii 1990. Există, totuși, un sistem foarte dezvoltat de transport în comun, incluzând un sistem de metrou - Metroul din Kiev.

Prima atestare scrisă a Kievului datează din 482. Kievul a avut o populație numeroasă încă din sec. IX, fiind avantajat de Nipru, care a reprezentat o arteră comercială importantă cu vestul și cu estul. Din punct de vedere economic, Kiev a realizat 17,8% din produsul intern brut al Ucrainei, în anul 2008 fiind pe primul loc, iar nivelul PIB/locuitor este de peste trei ori mai ridicat decât media națională.

Acordul oficial de înfrăţire a fost semnat la 21 decembrie 1999, în oraşul Kiev, Ucraina de către Domnul Serafim Urechean, Primar general al municipiului Chişinău şi Domnul Alexandr   Omelcenko, Preşedinte al Administraţiei orăşeneşti de stat, oraşul Kiev.

Valorile şi principiile democratice împărtăşite constituie condiţia esenţială pentru integrarea în Comunitatea internaţională şi, în acest context, o activitate primordială şi permanentă a instituţiilor autorităţilor locale este intensificarea relaţiilor cu partenerii externi, instituţiile şi organizaţiile internaţionale, drept exemplu servind colaborarea în diferite domenii şi iniţierea unor proiecte de interes comun.

Între specialiștii din orașele Kiev și Chișinău au loc permanent schimburi de experienţă în domenii precum sunt: tehnologia tratării deşeurilor, salubrizării orașului, în domeniul legislativ, al tarifelor şi taxelor comunale, editorial, promovarea şi susţinerea micului business.

Delegații oficiale ale Primăriei municipiului Chișinău au participat la diverse conferințe și evenimente organizate la Kiev, printre ele conferinţa „Dirijarea politică şi administrativă a capitalelor Europene", forumul internaţional „Energetica oraşelor în secolul XXI: noi perspective", etc.

În vederea facilitării  participării la diverse activităţi ştiinţifice internaţionale, acordării de suport financiar pentru proiecte şi programe comune, Kievul şi Chişinăul menţine legături şi relaţii de colaborare.

Pe parcursul anilor au fost iniţiate discuţii şi proiecte de interes strategic comun pentru a păstra continuitatea parteneriatului dintre oraşe.

O importantă stradă din sectorul Râșcani al Chișinăului poartă numele orașului înfrățit Kiev