Iași, România

  2965

Situat în regiunea Moldovei, Iași este cel mai important centru politic, economic și cultural al provinciei Moldovei, precum și unul dintre cele mai vechi orașe din România.

Cunoscută drept Capitala Culturală a României, Iași este un simbol în istoria României. Orașul se mândrește cu publicarea primului ziar românesc și înființarea primei universități românești.

Istoria, cultura și viața religioasă au modelat caracterul unic al orașului. Iașiul se mândrește cu un număr impresionant de biserici ortodoxe, aproape 100, cele mai multe situate în așa-numitul Platou de Aur (Platoul de Aur). Cea mai veche, Biserica Domnească Sfântul Nicolae, datează din domnia lui Ștefan cel Mare (Ștefan cel Mare, 1457-1504). Cele mai fine, însă, sunt Catedrala Metropolitană Sf. Paraschiva din secolul al XVII-lea și Biserica Trei Ierarhi, ultimul exemplu curios de artă bizantină

Protocolul de înfrățire între municipiul Chișinău, Republica Moldova și municipiul Iași, România a fost semnată la 24 ianuarie 2008 la Iași, România, de către domnul Gheorghe Nichita, Primarul General al municipiului Iași și domnul Dorin Chirtoacă, Primarul General al municipiului Chișinău.

Cooperarea cu municipiul Chișinău:

  • Semnarea protocolului de înfrățire între Universitatea de Arte „George Enescu" din Iași și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău în 2008;
  • Asigurarea transferului de experienţă între Î.M. Regia de exploatare a drumurilor şi podurilor Exdrupo, Î.M. Reţele de iluminare Lumteh şi Direcţia generală transport public şi căi de comunicare cu instituţiile omoloage din municipiul Iaşi;
  • Cooperarea în domeniul cultural, prin schimbul de spectacole ale teatrelor municipale, expoziții ale muzeelor ​​din cele două orașe, festivaluri promovate de municipalitățile Iași și Chișinău, evenimente care promovează cartea și lectura, expoziții ale operelor artiștilor plastici și meșterii populari, etc .;
  • Răspuns de mulţumire la invitaţia de participare la proiectul „Vechi capitale ale Principatului Moldovei" şi acceptul de a participa în calitate de co-organizator la Conferinţa Economică internaţională.;
  • Lansarea de către Î.S. "Poșta Moldovei", pentru 24 ianuarie 2019, a ștampilei speciale și mărcii personalizate dedicate Aniversării a 10 Ani de la Înfrățirea municipiilor Chișinău și Iași; Totodată, Primăria Municipiului Iași, în colaborare cu Primăria Chișinău, a lansat Mapa filatelică dedicată Aniversării a 10 Ani de la Înfrățirea municipiilor Chișinău și Iași;
  • Schimb de delegații și vizite reciproce organizate constant, pe diferite domenii de interes comun. Solicitări de primire a delegaţilor de serviciu de la Chişinău la Iași;
  • A fost organizat programul odihnei de vară pentru 100 copii din ambele localități și odihna copiilor de la Iași în taberele de odihnă din Chișinău și totodată odihna copiilor de la Chișinău la Iași;
  • De-a lungul perioadei de colaborare, au fost adresate scrisori de invitație la diferite evenimente și scrisori de felicitare în diferite ocazii.