Policies and strategies

Through access to this information, citizens can have a better understanding of how local policies and strategies are developed to address various community issues and needs, and their impact.

Strategia ”Chișinău – Oraș Inteligent”

   888

Un concept de modernizare prin digitalizare a mai multor componente din activitatea Primăriei.

Scopul final al acestui document de politică publică este de a aduce beneficii reale pentru cetățeni și agenții economici care activează pe teritoriul municipiului și presupune creșterea calității vieții și cel mai bun climat antreprenorial, prin soluții inteligente și inovatoare.

Pentru municipalitate însăși, această nouă viziune indică asupra direcțiilor de modernizare a proceselor administrative interne cu scopul de a atinge un mai mare grad de eficiență, transparență și optimizare a costurilor administrative pe care le suportă Primăria.

Cadrul de transformare digitală a capitalei a fost dezvoltat pentru a stabili obiectivul și domeniul de aplicare al acestui Program dedicat digitalizării.