Employment

Transparent recruitment and selection for employment in the public administration in Chisinau helps us to
we hire professionals to serve the capital's residents, avoiding favoritism and promoting meritocracy.

Public tenders for employment in the public system are an essential tool for ensuring transparency and fairness in the process of staff recruitment and selection. They are of major importance in ensuring meritocracy and avoiding favoritism in public institutions, as well as promoting professionalism and competence.

A transparent and meritocratic recruitment and selection process is crucial in ensuring that public institutions are run by competent and professional staff. This ensures that these institutions are able to provide high quality services and meet their objectives effectively. Also, the transparent and meritocratic recruitment and selection process helps maintain citizens' trust in public institutions and encourages their participation in the governance process.

In addition, public competitions for employment in the public system provide an equal opportunity for all those interested in applying for a job in public institutions, without favoring certain individuals or groups. This helps to prevent discrimination and ensure that the best candidates are selected based on their skills and competencies rather than other considerations.

Results: 1981 Records
Title Date
Comisia de concurs anunță rezultatul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef/șefă în cadrul Secției juridice
Direcția generală mobilitate urbană
24.05.2024
ANUNȚ cu privire Ia prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția monitoring al întreprinderilor municipale și evidența ajutoarelor de stat
Direcţia generală economie, comerț și turism
22.05.2024
ANUNȚ cu privire Ia prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, perioadă determinată, în Serviciul dezvoltarea sectorului agroindustrial
Direcţia generală economie, comerț și turism
22.05.2024
ANUNȚ cu privire Ia prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția dezvoltarea comerțului interior municipal
Direcţia generală economie, comerț și turism
22.05.2024
ANUNȚ cu privire Ia prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Secția analiza situației social-economice a municipiului Chșinău
Direcţia generală economie, comerț și turism
22.05.2024
ANUNȚ cu privire la desfășurarea probei INTERVIU în cadrul Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de șef/șefă Secția dezvoltare și implementare din cadrul Direcției parcări
Direcția generală mobilitate urbană
21.05.2024
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, Direcția Generală Finanțe
Direcţia generală finanțe
21.05.2024
ANUNȚ cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, Direcția Juridică din cadrul DGAMS
Directia generală asistenţă medicală și socială
20.05.2024
ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior, Secția energie durabilă, investiții și inovații
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
17.05.2024
ANUNȚ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef al Servicului securitate și control intern
Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare
17.05.2024