Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Proiecte de decizii pentru ședința CMC din 27 decembrie 2022

   1733

  

 1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în prima lectură
 2. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua
 3. Informație privind avaria produsă la blocul 3 al  S.A.„Termoelectrica”
 4. Cu privire la adjudecarea la licitație funciară
 5. Cu privire la formarea unor bunuri
 6. Cu privire la transmiterea în proprietate privată
 7. Cu privire la privatizarea terenului din Calea Ieșilor aferent obiectivului privat al dlui Serghei Mihalciuc și dnei Natalia Mihalciuc
 8. Cu privire la stabilirea relațiilor funciare de superficie/locațiune
 9. Cu privire la transmiterea în proprietate privată prin vânzare-cumpărare a terenului suplimentar celui privat din str. Socoleni, 31, S.R.L. „AUTO-ASISTENȚĂ”
 10. Cu privire la vânzarea-cumpărarea unor suprafețe suplimentare la terenurile proprietate privată ale Societății cu răspundere limitată „AVE-PRO” cu numerele cadastrale 0100402574, 0100402738, 0100402855 și 0100402572 din str. Petricani
 11. Despre executarea hotărârii de judecată irevocabile și operarea unor modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 13/32-14 din 28.10.2010 „Cu privire la vânzarea unor loturi de pământ din str. Uzinelor, 104 Combinatului de materiale de construcție „MACON” S.A.
 12. Cu privire la întreprinderea unor măsuri privind buna organizare și desfășurare a procedurii administrative pe domeniul de gestionare a resurselor funciare municipale
 13. Informație privind scoaterea din circulație a microbuzelor, implementarea Standardelor de calitate și a tichetării electronice în transportul  public municipal
 14. Cu privire la modificarea unor acte normative
 15. Informație cu privire la soluțiile propuse de către Direcția generală transport public și căi de comunicație pentru decongestionarea traficului auto și organizarea parcărilor/parcajelor auto suplimentare pe str. Testemițeanu
 16.  Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/32 din 19 iunie 2020 „Cu privire la stabilirea îndemnizațiilor de ședință pentru aleșii locali”
 17. Informație privind legalitatea construcției de pe str. Sprâncenoaia, 5 (numărul cadastral 0100212279),  actele permisive eliberate si modalitatea de sistare a lucrărilor de construcție
 18. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului și tarifelor pentru serviciile prestate de Întreprinderea Municipală „Piața Centrală”