Minsk, Republica Belarus

  5191

Minsk este capitala Republicii Belarus, având  o populație de 1 992 685 locutori.

Minsk are dezvoltată industria constructoare de mașini, industria electronică, telecomunicațiile, industria textilă, industria alimentară.

Denumirea veche a orașului a fost Мѣньскъ (Mensk), aceasta trăgându-se de la un râu numit Měn (Mēnŭ). Sub influenta limbii ruse și a limbii poloneze, bielorușii au preluat numele "Minsk". Totuși, anumiți locuitori ai Belarusului încă își numesc orașul "Mensk".

Acordul de înfrăţire între oraşele Minsk şi Chişinău a fost semnat  la 29 iunie 2000, la Minsk, Republica Belarus de către Domnul Serafim Urechean, Primar general al municipiului Chişinău şi Domnul Mihail Pavlov, Preşedinte al comitetului executiv  al oraşului Minsk.         

În  anii 2006-2010, în cadrul acordurilor de cooperare între capitalele celor două țări, au continuat vizitele de lucru cu schimb de experienţă în domeniul economic, social şi cultural. Delegațiile au participat la sărbătorile dedicate sărbătorilor naționale și regionale ale celor două țări. Pentru a încheia contracte bilaterale benefice reciproc în sfera comercială și economică, a avut loc un schimb de vizite între Minsk şi Chişinău.

Din 2011, pe baza relațiilor de înfrățire stabilite între Minsk și Chișinău, cu sprijinul autorităților municipale, a fost intensificată cooperarea între capitalele țărilor noastre.

În  luna martie 2011, o vizită la Minsk a fost făcută de o delegație a Primăriei Chișinău, În timpul vizitei, a fost semnat un protocol de intenție privind crearea de întreprinderi comune, în special, un acord privind posibilitatea organizării unei întreprinderi comune de asamblare de  troleibuze bieloruse la Chișinău.

În cadrul cooperării între capitalele Minsk și Chișinău a fost semnată rezoluţia I etape din cadrul proiectului „Dezvoltarea transportului public din mun. Chişinău" şi implementat un proiect pentru furnizarea la Chișinău a 102 troleibuze de la uzina "Belkommunmash". Costul total al proiectului privind achiziţionarea troleibuzelor noi în Chişinău a fost de 13,7 milioane Euro. Achiziţionarea de troleibuze noi pentru capitală a fost posibilă graţie unei colaborări dintre Primăria Municipiului Chişinău cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiţii şi Uniunea Europeană.

La cea de-a II-a etapă din cadrul proiectului „Dezvoltarea transportului public din mun. Chişinău", a fost creat un punct de asamblare de troleibuze la Chişinău, în baza experienţei uzinei „Belkommunmash"

Dezvoltarea legăturilor dintre capitalele Belarus și Moldova este considerată ca fiind unul dintre factorii importanți în creșterea cooperării comerciale și economice bilaterale și extinderea contactelor  în vederea realizării unor proiecte de interes comun.

O importantă stradă din sectorul Botanica al Chișinăului poartă numele orașului înfrățit Minsk.