• Prima
  • /
  • Astăzi în oraș!
  • /
  • Comunicate de presă
  • /
  • „Ajută-mă să te ajut!” – campanie de informare și identificare a nevoilor copiilor și familiilor refugiate din Ucraina pentru a le oferi suport și protecție

„Ajută-mă să te ajut!” – campanie de informare și identificare a nevoilor copiilor și familiilor refugiate din Ucraina pentru a le oferi suport și protecție

   1885

Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău au lansat campania „Ajută-mă să te ajut!", care are ca obiectiv informarea comunității refugiaților privind serviciile specializate acordate de instituțiile municipale. Totodată, campania mai urmărește identificarea și monitorizarea copiilor refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora, aflați în tranzit sau care au decis să rămână în Chișinău, în vederea cunoașterii problemelor cu care se confruntă și luării de măsuri concrete pentru rezolvarea operativă a acestora. Campania se va desfășura în perioada 30 mai - 27 august 2022.

„Odată cu sosirea primilor refugiați din Ucraina în municipiul Chișinău, toate instituțiile noastre s-au implicat activ pentru asigurarea sprijinului profesionist și crearea condițiilor necesare în centrele de plasament temporar pentru refugiați. Am oferit suport și protecție copiilor aflați în situație de risc, în vederea prevenirii oricărei forme de abuz, violență și neglijare, cât și acces la serviciile sociale, educaționale și de sănătate din municipiul Chișinău. Ne dorim să ajutăm cât mai mulți copii și însoțitori ai acestora. Iată de ce lansăm această campanie ca să avem o evidență și documentare cât mai exactă a problemelor cu care se confruntă, pentru a le oferi asistența necesară", a menționat Primarul General al municipiului Chișinău, Ion CEBAN.

Circa 60 de angajați ai instituțiilor municipale (asistenți sociali, pedagogi, psihologi) vor activa în toate sectoarele din Chișinău pentru identificarea tuturor copiilor refugiați și a însoțitorilor acestora, care locuiesc în centrele de plasament sau în familii, în vederea oferirii de informații, suport și asistență în funcție de nevoile lor specifice.

„USAID Moldova își continuă angajamentul de a sprijini Republica Moldova și Ucraina în răspunsul de urgență față de criza refugiaților, astfel încât fiecare copil să aibă parte de cea mai bună protecție și asistență. Această campanie va aduce beneficii, în special, copiilor refugiați în situații de risc, care vor primi ajutor în completarea actelor de identitate și cererilor de azil. Pe lângă reprezentarea intereselor și drepturilor copiilor și raportarea cazurilor de violență, neglijență, exploatare sau trafic de persoane la Telefonul Copiilor, există o necesitate stringentă de a monitoriza situația fiecărui copil și de a preveni separarea sa de părinți sau tutori", a declarat Șeful Misiunii USAID in Moldova, Scott HOCKLANDER.

Conform datelor statistice, anunțate de către Biroul Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, până pe 11 mai 2022, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrați peste 97 mii de refugiați ucraineni, dintre care 47.632 sunt copii. La nivelul țării, doar 1.830 copii sunt școlarizați în instituțiile de învățământ general, dintre care 1.120 copii în Chișinău.

Tot în capitală, peste 300 de copii beneficiază de educație non-formală în centre de creație, programe extrașcolare, centre comunitare pentru copii și tineri, centre de zi. De asemenea, în Chișinău sunt peste 3.700 de familii care au găzduit refugiați. De exemplu, Centrul pentru refugiați „Patria Lukoil" a înregistrat timp de două luni peste 14.500 de cereri de ajutor umanitar, dintre care 8.566 cereri depuse de familii care au în îngrijire 5.586 de copii.

Cifrele prezentate mai sus sunt însă fragmentate, imprecise și incomplete, lipsind o evidență exactă a copiilor refugiați și a însoțitorilor lor, în special, a celor care trăiesc în comunitate (în familii sau în spații închiriate). Acest lucru îngreunează adaptarea și calibrarea serviciilor municipale în vederea unui răspuns adecvat la multiplele nevoi ale copiilor și familiilor refugiate.

În cadrul campaniei vor fi desfășurate mai multe activități menite să faciliteze informarea și sprijinirea, precum și integrarea copiilor și însoțitorilor acestora în comunitate.

#AjutamaSaTeAjut #PrimariaChisinau #USAIDMoldova #Data4Impact #D4I #UNHCR

Date de contact:

Anna Bezobrazova,

Șefa secției de Prevenire a separării de familie,

Tel: (022) 22-61-00,

Mob: 067214376

E-mail: anna.bezobrazova@pmc.md

Servicii specializate acordate de mun. Chișinău copiilor și familiilor refugiate din Ucraina