Политика и стратегии

Получив доступ к этой информации, граждане могут лучше понять, как разрабатываются местные политики и стратегии для решения различных проблем и потребностей сообщества, а также их влияние.

Strategia ”Chișinău – Oraș Inteligent”

   864

Un concept de modernizare prin digitalizare a mai multor componente din activitatea Primăriei.

Scopul final al acestui document de politică publică este de a aduce beneficii reale pentru cetățeni și agenții economici care activează pe teritoriul municipiului și presupune creșterea calității vieții și cel mai bun climat antreprenorial, prin soluții inteligente și inovatoare.

Pentru municipalitate însăși, această nouă viziune indică asupra direcțiilor de modernizare a proceselor administrative interne cu scopul de a atinge un mai mare grad de eficiență, transparență și optimizare a costurilor administrative pe care le suportă Primăria.

Cadrul de transformare digitală a capitalei a fost dezvoltat pentru a stabili obiectivul și domeniul de aplicare al acestui Program dedicat digitalizării.