Политика и стратегии

Получив доступ к этой информации, граждане могут лучше понять, как разрабатываются местные политики и стратегии для решения различных проблем и потребностей сообщества, а также их влияние.

Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret a municipiului Chișinău pentru anii 2023-2028

   1123

Documentele au fost elaborate cu ajutorul experților UNICEF, experților din România și supusă procesului de consultări pe parcursului anilor 2021-2022. La moment documentele sunt în etapă finală și urmează anul acesta să fie prezentate spre aprobare.

 

Scopul strategiei este de a dezvolta și de a consolida sectorul de tineret pe parcursul următorilor cinci ani, contribuind astfel la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan personal și profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități reduse, inclusiv crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii de tineret.