Политика и стратегии

Получив доступ к этой информации, граждане могут лучше понять, как разрабатываются местные политики и стратегии для решения различных проблем и потребностей сообщества, а также их влияние.

Planul local anticorupție pentru anii 2022-2025

   783

 Planul local anticorupție reprezintă un instrument de lucru al APL Chișinău, având misiunea de proiectare și asigurare a managementului prevenirii riscurilor și factorilor de corupție și de consolidare a integrității instituționale.

Documentul include 6 priorități deduse din rezultatul analizei problemelor la nivelul APL Chișinău, care sunt coordonate cu prioritățile prevăzute de Planul de acțiuni anticorupție aprobat de Guvern.

Acestea se referă la:

• consolidarea integrității instituționale, prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție;

• gestionarea eficientă și transparentă a patrimoniului municipal; • sporirea gradului de transparență a procesului de achiziții publice;

• sporirea calității serviciilor publice prestate cetățenilor;

• îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și sporirea transparenței activității APL;

• diminuarea factorilor de corupție în procesul de eliberare a actelor permisive.

Proiectul Planului local anticorupție 2022-2025 a fost supus consultărilor publice începând cu 22 noiembrie 2021, atât pe pagina oficială a Primăriei, cât și pe platforma guvernamentală „Particip.gov.md”.

La dezbateri au participat experți de profil și juriști specializați în domeniul anticorupției. Aceștia au venit cu propuneri de îmbunătățire a documentului.

Sesiunea 1 

 


Sesiunea 2 

 


Sesiunea 3 


Sesiunea 4