Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Strategia pentru transport și mobilitate inteligentă

   599

Primăria Chișinău, cu suportul PNUD Moldova și al Republici Cehe, a elaborat Strategia pentru transport și mobilitate inteligentă pentru municipiu, precum și planul de acțiuni aferent.

Documentele au fost prezentate pe 16 iunie 2021, la un eveniment public cu participarea reprezentaților direcțiilor relevante din cadrul Primăriei Chișinău, Poliția Republicii Moldova și societatea civilă. Apoi a fost supus consultărilor publice.

Strategia propune soluții și pași concreți pe care Chișinăul trebuie să îi facă pentru a asigura gestiunea eficientă a parcărilor în oraș, pentru a îmbunătăți sistemul de transport public, a organiza și fluidiza traficul, dar și pentru a dezvolta o infrastructură funcțională și adaptată pentru transportul alternativ.

Piloni:

1. managementul traficului;

2. transportul public;

3. parcările;

4. transportul alternativ (biciclete, trotinete electrice).