Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Harta investițională a municipiului Chișinău

   1579

Harta investițională a municipiului Chișinău are ca scop impulsionarea procesului de atragere a investițiilor în economia capitalei.

Pe hartă sunt incluse peste 60 de obiective atractive de investiții din categoriile imobiliare, funciare, social-educaționale, de divertisment, dar și obiecte pentru parteneriate publice-private, ce țin de modernizarea rețelei de iluminat public, implementarea e-ticketing-ului, implementarea parcării electronice, eficientizarea traficului prin includerea transportului alternativ, managementul deșeurilor solide și multe altele.

Procesul de creare a hărții își are începutul în anul 2020 când a fost aprobată Decizia privind lista proiectelor investiționale propuse spre implementare prin parteneriat public privat.

Accesează Harta Investițională și de pe platforma https://invest.chisinau.md/. Aici informațiile sunt actualizate permanent și ai acces la ultimele anunțuri despre proiecte și oferte investiționale în municipiul Chișinău.