Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

   1380

Inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din mun. Chișinău - Proiectul „MOVE IT like Lublin”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Primăria Municipiului Chișinău, a finalizat pe 28 iunie 2022 procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Chișinău.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) este un document de planificare strategică pe termen lung în dezvoltarea infrastructurii rutiere și pietonale, transportului public și privat, organizarea parcărilor, crearea infrastructurii pentru bicicliști și multe alte aspecte în beneficiul cetățenilor.

Scopul final al PMUD este de a promova o dezvoltare inteligentă a infrastructurii municipiului, prin care acesta să răspundă nevoilor de bază ale tuturor cetățenilor în ceea ce privește mobilitatea, transformându-l ulterior într-un oraș mai accesibil, mai incluziv și mai eficient.

Activități realizate în cadrul procesului de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă:

• Colectarea datelor pentru elaborarea studiului (date socioeconomice și demografice, date privind utilizarea terenului, rețeaua de transport, date cu privire la siguranța rutieră, informații turistice).

• Efectuarea contorizărilor și sondajelor în rândul călătorilor privind modelele și mijloacele de transport utilizate, numărări în trafic, studii de timp ale călătoriilor cu transportul public, estimarea cererii de servicii de transport.

• Revizuirea și analiza legislației existente și a documentelor relevante, cum ar fi strategii, politici, planuri, studii, proiecte și proiecte.

• Analiza problemelor și oportunităților (Analiza Structurii Fizice, Sociodemografice și Economice a Chișinăului, Evaluarea amenajării terenurilor, Analiza Caracteristicilor Transportului).