Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie

   1522

Miercuri, 11 martie 2020, ora 12:00, va avea loc ședința Comisiei pentru gospodăria locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie a Consiliului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței:

1.   Cu  privire  la  instituirea  Comisiilor  de  supraveghere  a  proiectului  „Eficiența energetică  și  izolarea  termică  a  clădirilor  publice  și  a blocurilor locative din  municipiul Chișinău" și de evaluarea ofertelor acestuia.

                                                                 RAPORTOR Serghei Bejenari, manager proiecte UCIPE

 2.  Cu privire la aprobarea intenției de aderare a municipiului Chișinău la Convenția Primarilor UE privind clima și energia durabilă

                                                                 RAPORTOR Serghei Bejenari, manager proiecte UCIPE

      3. Cu privire la revocarea acordului Consiliului municipal Chișinău exprimat  prin decizia nr. 7/23 din 18.10.2018

                                                                 RAPORTOR Ion Burdiumov, șef al DGLCA

      4. Despre aprobarea Regulamentului privind utilizarea mijloacelor financiare alocate DGLCA la capitolul Gospodăria de locuințe a municipiului Chișinău

                                                                RAPORTOR Ion Burdiumov, șef al  DGLCA

      5. Cu privire la excluderea imobilelor din evidența contabilă a Direcției generale locative-comunale și amenajare

                                                                RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al DGLCA

     6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de instituire, atribuire și condițiile de folosire a locuințelor de manevră a municipiului Chișinău

                                                                RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al DGLCA 

     7. Cu privire la organizarea acțiunilor de plantare a arborilor în memoria băștinașilor din municipiul Chișinău cazuți pe câmpurile de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial și în onoarea aniversării a 75-a de la Victoria asupra Fascizmului 

                                                                RAPORTOR  Rusol Nicolai, consilier municipal

 

Proiecte de decizii: