Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordine publică și activitatea administrației publice locale

   1921

Vineri, 10 iulie 2020, ora 15:00, va avea loc ședința Comsiei juridice, pentru ordine publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău.  

 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la instituirea funcției de mediator comunitar în sectoarele municipiului Chișinău și aprobarea Regulamentului privind organizarea activității acestuia

RAPORTOR: Alexandra Moțpan, șef al Direcției administrație publică locală

2. Cu privire la operarea unor modificări în deciziile Consiliului municipal Chișinău nr. 3/8 din 05.07.2019 nr. 2/3 din 20.11.2019, 6/4 din 26.12.2019, statutul de personal, schema de salarizare și structura organizatorică a Direcției audit intern Primăriei municipiului Chișinău

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef al Direcției audit intern

 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

4. Cu privire la aprobarea Regulamentului indicatorilor de performanță pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

RAPORTOR: Anatolie Lichii, Director interimar S.A. ,,Apă-Canal” Chișinău

5. Cu privire la aprobarea Regulamentului-model al Consiliului de administrație și Regulamentul-model al Comisiei de cenzori ale întreprinderilor municipal

RAPORTOR: Eugenia Ciumac, șef al Direcției management financiar

6. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău și a Planului urbanistic general al orașului Chișinău, operarea unor modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 4/1 din 05.03.2020 și Tema-program pentru elaborarea Planului de amenajare a teritoriului municipiului Chișinău

RAPORTOR: Svetlana Dogotaru, șef al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare