Autorizații și certificate de urbanizm

În ultimii ani, eforturile noastre de digitalizare a proceselor și serviciilor municipale au fost constante și cu succes. Ne-am concentrat asupra modernizării și eficientizării Primăriei prin intermediul tehnologiei digitale, pentru a oferi cetățenilor noștri servicii mai rapide și mai accesibile.

Primăria Chișinău se adaptează la noile tehnologii pentru ca locuitorii municipiului să poată beneficia de servicii mai eficiente și mai accesibile. Am implementat o platformă online care integrează toate serviciile digitale ale Primăriei pentru a face mai accesibile aceste servicii.

Ne angajăm să continuăm să investim în tehnologie și în soluții digitale, pentru a oferi cetățenilor noștri servicii mai rapide și mai eficiente, care să răspundă nevoilor lor într-un mod mai modern și mai accesibil.

Rezultate: 15037 înregistrări
CERERE Nr. CERT. Data inreg. CERT. Data elib. CERT. Destinația Valabilitate Adresa
CU-04811
30.01.2024
CU-0002814 21.02.2024 22.02.2024 Construirea rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă pentru 3/5 cotă-parte din casa de locuit individuală lit. 01 24 Centru
Chișinău str. Bugeacului 15, 0100215237
CU-04807
30.01.2024
CU-0002823 22.02.2024 23.02.2024 Construirea rețelei publice de canalizare menajer-fecaloidă pentru apartamentul nr. 1 (lit. 01.001) 24 Centru
Chișinău str. Gheorghe Asachi 27 V, 0100213164.01
CU-04803
29.01.2024
CU-0002727 06.02.2024 08.02.2024 Reconstrucţia liniilor electrice existente în cablu 10 kV, de la PDC-14/39 spre PD-44/7 şi PDC-14/7 spre PD-44/13 24 Botanica
Chișinău bd. Dacia 0100120596, 0100120969, 0100120021
CU-04801
29.01.2024
CU-0002751 19.02.2024 20.02.2024 Replanificarea încăperilor de la nivelul II-VII din imobilul lit. 01 cu renovarea/modernizarea fațadelor 12 Rîşcani
Chișinău str. Constantin Tănase 9, 0100419113
CU-04795
29.01.2024
CU-0002736 19.02.2024 20.02.2024 Amenajarea porțiunii terenului dintre str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin 12 Buiucani
Chișinău str. 31 August 1989 0100520364
CU-04794
29.01.2024
CU-0002773 19.02.2024 26.02.2024 Proiectarea camerei de tratare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală pe terenul folosit 12 Centru
Chișinău str. NBicolae Testemițanu 29, 0100101574
CU-04804
29.01.2024
CU-0002743 19.02.2024 21.02.2024 Construirea liniei electrice în cablu 10 kv, pentru alimentarea cu energie electrică a construcției lit. 02 24 Ciocana
Chișinău str. Meșterul Manole 18, 0100306009
CU-04799
29.01.2024
CU-0002714 19.02.2024 21.02.2024 Proiectarea centralei fotovoltaice pe acoperișul construcției lit. 01 12 Centru
Chișinău str. Gheorghe Cașu 37, 0100213479
CU-04796
29.01.2024
CU-0002762 19.02.2024 21.02.2024 Reconstruirea casei de locuit individuale cu extindere parțială pe orizontală 24 Botanica
Chișinău str. Ghica Vodă 20, 0100113228.01
CI-00976
29.01.2024
CI-0000892 21.02.2024 27.02.2024 Informativ 6 Ciocana
Chișinău str. Uzinelor 0100302909