• Secţia tehnologii şi sisteme informaţionale

    Direcţia administrativă
    Secţia tehnologii şi sisteme informaţionale

    Adresa: MD-2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

    Șef secţie tehnologii şi sisteme informaţionale   Marin Burlea  tel. 0-22-22-74-00

    REGULAMENTUL Secției tehnologii și sisteme informaționale