The official page of the Municipality of Chisinau
  • Home
  • /
  • Decision-making process
  • /
  • Consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia"
Submitted for public consultation

Consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia"

Publication date: 15.09.2020 08:00

Stages

15.09.2020 08:00 Consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia"

Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 16 septembrie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia".

Scopul proiectului - Stabilirea clară, în conformitate cu prevederile legislației, a modului de organizare și desfășurare a activității Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în Chișinău, modalităților de examinare și avizare a demersurilor depuse de către persoanele fizice și juridice cu privire la atribuirea/schimbarea denumirilor arterelor de circulație și/sau ale zonelor de circulație publică, instituțiilor de învățământ, culturale și medicale, edificarea monumentelor de for public și instalarea plăcilor comemorative fără relief sculptural pe teritoriul orașului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie - Elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău, în redacție nouă, este determinată de necesitatea ajustării Regulamentului existent la noile prevederi ale legislației în domeniul reglementării denumirilor urbane, precum și de necesitatea actualizării componenței Comisiei, având în vedere noua componență a Consiliului municipal Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului -  

Stabilește modul de organizare și desfășurare a activității Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în orașul Chișinău, misiunea, atribuțiile, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modalitățile de examinare și avizare a demersurilor depuse de către persoanele fizice și juridice cu privire la atribuirea/schimbarea denumirilor arterelor de circulație și/sau ale zonelor de circulație publică, instituțiilor de învățământ, culturale, medicale, edificarea monumentelor de for public și instalarea plăcilor comemorative fără relief sculptural pe teritoriul orașului Chișinău.

Beneficiarii proiectului de decizie - persoanele fizice și juridice din municipiul Chișinău, Consiliul municipal Chișinău, Primăria municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice -

Stabilirea clară a competențelor autorităților administrației publice municipale și Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în orașul Chișinău în procesul de examinare a propunerilor privind reglementarea denumirilor urbane.

Impactul estimat al proiectului de decizie - asigurarea transparenței activității autorităților administrației publice municipale și Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane. 

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu prevederile: Legii nr. 151/2017 „Cu privire la sistemul de date", Legii nr. 192/2011 „Privind monumentele de for public", Hotărârii Guvernului nr. 1518/2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 3 octombrie 2020, pe adresa electronică: alexandra.motpan@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, Direcția administrație publică locală. Persoana de contact: Alexandra Moțpan, tel. 022 201516.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe a acesteia" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md

 

 

Attached documents

Primăria municipiului Chișinău iniţiază, începând cu data de 16 septembrie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului municipal Chișinău „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din orașul Chișinău și a noii componențe a acesteia".

Scopul proiectului - Stabilirea clară, în conformitate cu prevederile legislației, a modului de organizare și desfășurare a activității Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în Chișinău, modalităților de examinare și avizare a demersurilor depuse de către persoanele fizice și juridice cu privire la atribuirea/schimbarea denumirilor arterelor de circulație și/sau ale zonelor de circulație publică, instituțiilor de învățământ, culturale și medicale, edificarea monumentelor de for public și instalarea plăcilor comemorative fără relief sculptural pe teritoriul orașului Chișinău.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie - Elaborarea proiectului Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău, în redacție nouă, este determinată de necesitatea ajustării Regulamentului existent la noile prevederi ale legislației în domeniul reglementării denumirilor urbane, precum și de necesitatea actualizării componenței Comisiei, având în vedere noua componență a Consiliului municipal Chișinău.

Prevederile de bază ale proiectului -  

Stabilește modul de organizare și desfășurare a activității Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în orașul Chișinău, misiunea, atribuțiile, drepturile și obligațiile membrilor Comisiei, modalitățile de examinare și avizare a demersurilor depuse de către persoanele fizice și juridice cu privire la atribuirea/schimbarea denumirilor arterelor de circulație și/sau ale zonelor de circulație publică, instituțiilor de învățământ, culturale, medicale, edificarea monumentelor de for public și instalarea plăcilor comemorative fără relief sculptural pe teritoriul orașului Chișinău.

Beneficiarii proiectului de decizie - persoanele fizice și juridice din municipiul Chișinău, Consiliul municipal Chișinău, Primăria municipiului Chișinău.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice -

Stabilirea clară a competențelor autorităților administrației publice municipale și Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane în orașul Chișinău în procesul de examinare a propunerilor privind reglementarea denumirilor urbane.

Impactul estimat al proiectului de decizie - asigurarea transparenței activității autorităților administrației publice municipale și Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane. 

Proiectul de dispoziție este elaborat în conformitate cu prevederile: Legii nr. 151/2017 „Cu privire la sistemul de date", Legii nr. 192/2011 „Privind monumentele de for public", Hotărârii Guvernului nr. 1518/2003 „Despre crearea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe teritoriul Moldovei".

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 3 octombrie 2020, pe adresa electronică: alexandra.motpan@pmc.md sau pe adresa Primăriei municipiului Chișinău: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, MD-2012, Direcția administrație publică locală. Persoana de contact: Alexandra Moțpan, tel. 022 201516.

Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului Comisiei pentru reglementarea denumirilor urbane din Chișinău și a noii componențe a acesteia" este disponibil pe pagina oficială www.chisinau.md