Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru gospodarie locativ-comunală, energetică, servici tehnice, transport și ecologie

   1016

Luni, 10 octombrie 2022, ora 16.00, va avea loc ședinta Comisiei pentru gospodarie locativ-comunală, energetică, servici tehnice, transport și ecologie a Consiliului Municipal Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la efiencitizarea sistemului de gestionare integrată a deșeurilor municipale prin contractarea serviciilor de sortare, valorificare a deșeurilor menagerie solide

                                                               RAPORTOR:  Igor Gîrlea, director al Î.M. Regia „Autosalubritate"

2. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 84 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

                                                              RAPORTOR:  Ion Burdiumov, șef DGLCA

3. Cu privire la excluderea costului de bilanț al imobilului din bd. Decebal, 82/2 din evidența contabilă a Direcției generale locativ-comunale și amenajare

                                                              RAPORTOR:  Ion Burdiumov, șef DGLCA

4. Cu privire la înființarea Întreprinderii Municipale „Supraveghere și protecția animalelor" și modificarea Regulamentelor aprobate prin decizia Consiliului municipal Chișinău 4/4 din 17.09.2019    

                                                             RAPORTOR:  Ion Burdiumov, șef DGLCA

Proiecte de decizii: