Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Modificări în reţeaua transportului public

   2442

Începând cu 1 iunie a.c., vor fi operate unele modificări în reţeaua transportului public. Modificările survin ca urmare a demersurilor transportatorilor şi sunt efectuate în scopul eficientizării serviciilor de transportare a călătorilor şi sporirea securităţii circulaţiei rutiere. 
Astfel, se modifică parţial itinerarul rutelor de microbuz nr. 113, 169 şi 191 şi se stabileşte după cum urmează: de pe str. Vadul lui Vodă pe str. Mereni, str. Budeşti, str. Podul Înalt, str. Uzinelor, str. Ismail şi în continuare pe traseele stabilite. 
Se modifică parţial itinerarul rutei de microbuz nr. 120 şi se stabileşte după cum urmează: de pe str. Ismail pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, bd. C. Negruzzi, bd. Iu. Gagarin şi în continuare pe traseul stabilit. 
Se prelungeşte itinerarul rutei de microbuz nr. 126 până la satul Dumbrava , după cum urmează: de pe str. Liviu Deleanu pe şos. Balcani, str. Durleşti, str. Drumul Vilelor (până la intersecţia cu str. Ion Creangă), retur – pe acelaşi traseu. Se stabileşte terenul tehnologic pentru staţionarea intercursională a microbuzelor rutei nr. 126 pe str. Andrei Lupan (terenul din preajma magazinului „Alimentara”). 
Se prelungeşte itinerarul rutei de microbuz nr. 129 până la satul Dumbrava, după cum urmează: de pe str. Tudor Vladimirescu pe şos. Balcani, str. Prieteniei, str. Ioan Botezătorul, str. Durleşti, str. Tudor Vladimirescu şi în continuare pe traseul stabilit. 
Se modifică parţial itinerarul rutei de microbuz nr. 184 şi se stabileşte după cum urmează: de pe str. Independenţei pe bd. Dacia, bd. Decebal, bd. Iu. Gagarin, bd. D. Cantemir, str. Ismail, str. Tudor Vladimirescu şi în continuare pe traseul stabilit. 
Se modifică parţial itinerarul rutei de microbuz nr. 189 şi se stabileşte după cum urmează: de pe str. Socoleni pe str. Ceucari până la dispecerat; retur – str. Ceucari, Calea Orheiului şi în continuare pe traseul stabilit. 
Se modifică parţial itinerarul rutei de microbuz nr. 114 şi se stabileşte după cum urmează: de pe str. 31 august 1989 pe str. Armenească, str. Columna, str. Ismail, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ciuflea, str. 31 august 1989, str. Melestiu până la Spitalul municipal nr. 1; retur – str. Melestiu, str. 31 august 1989, str. Ciuflea, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, str. Ismail, str. Mitropolit Varlaam, str. Vasile Alecsandri, str. A. Şciusev, str. Mihai Viteazul, str. Petricani, şos. Balcani, str. Mirceşti. 
Direcţia Relaţii Publice,
Primăria mun. Chişinău