Pagina oficială a Municipiului Chișinău
-
Resetare
 • Prima
 • /
 • Astăzi în oraș!
 • /
 • Calendarul activităților
 • /
 • Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

   1206
Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare

Data și locul desfășurării: 

10 februarie 2023, ora 10:00, Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43

Descriere eveniment: 

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 14 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, construcție locativ-individuală, zona R2, obiect compatibil cu zona C6 / zona C7, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

Participanții la licitație vor prezenta următoarele acte: 

 • cererea în forma stabilită;
 • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
 • procura (în cazul participării prin reprezentant);
 • copia actului de identitate;
 • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.