Licitație funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea și obținerea dreptului de încheiere a contractului de locațiune a terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău

http://www.chisinau.md/ro/licitatie-funciara-cu-strigare-privind-vanzarea-cumpararea-si-obtinerea-dreptulu-20915_273048.html

Data și locul desfășurării: 

10 februarie 2023, ora 10:00, Sala de ședințe a Preturii sectorului Centru, str. Bulgară, 43

Descriere eveniment: 

La concurs sunt expuse spre vânzare-cumpărare 14 terenuri cu diverse destinații: ansamblu rezidențial zona C2-R6, construcție locativă, zona R3, construcție locativ-individuală, zona R2, obiect compatibil cu zona C6 / zona C7, precum și spații pentru deținătorii de terenuri adiacente.

Participanții la licitație vor prezenta următoarele acte: 

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.
10.02.2023

© 2023. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate