(Video) Lansarea Programului municipal „Start-up pentru tineri și migranți”

   1086

Primăria Municipiului Chișinău a lansat cel mai ambițios program municipal de susținere a tinerilor și migranților care vor să-și creeze propria afacere în Capitală – Start-up pentru tineri și migranți.

Inițiativa este făcută publică în Anul Tineretului la Chișinău, iar scopul APL este să susţină tinerii cu idei de afaceri, respectiv, să fie create noi locuri de muncă și să fie dezvoltată economia orașului.

Astfel, Primăria Chișinău, în parteneriat cu ASEM, USM, Camera de Comerţ şi Industrie, America House Chisinau, FIA, UNICEF, UN Women, A.O. CIR Pro Bono vor asigura tinerii cu toate informațiile necesare pentru inițierea unei afaceri.

Înregistrarea în cadrul Programului se poate face pe pagina web https://startup.chisinau.md.

Instruirile sunt gratuite și vor fi organizate în luna septembrie, a.c., iar beneficiarii Programului pot fi tinerii viitori antreprenori, refugiați și lucrători migranți care au între 18 și 40 de ani.

Tinerii vor învăța aspectele legislative și normative de gestiune a activității de întreprinzător, managementul afacerii și cel financiar, cadrul fiscal și evidența contabilă, marketing online și alfabetizare digitală etc.

Domeniile prioritare de finanțare ale programului sunt: industria tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică, industria agroalimentară, sectorul Horeca, industria ușoară, industria creativă, turism, sănătate și frumusețe, activități profesionale, științifice sau tehnice, eficiență energetică etc.

La sfârșitul cursurilor, tinerii și migranții vor putea depune dosarele la Programul „Start-up pentru tineri și migranți”.

Suportul financiar va fi acordat de Primăria Municipiului Chișinău sub formă de grant. Astfel, cu o contribuție de doar 30 la sută, beneficiarii pot obține suport financiar nerambursabil de până la 200 de mii de lei, fie compensarea valorii dobânzii achitate din creditul de investiții pentru afacere.

Bugetul Programului „Start-up pentru tineri și migranți” pentru anul 2023 constituie 10 milioane de lei.

Amintim că, pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, în luna iunie, în Chișinău a fost instituit Сеntrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, în calitate de unitate de implementare а programelor de stat și а celor municipale de dezvoltare а antreprenorilor și susținere а tinerilor, inclusiv а Programului municipal pilot ,,Start-up pentru tineri și migranți”.

Totodată, la Incubatorul Municipal de Afaceri din incinta Centrului Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, viitorii antreprenori vor găsi spații de lucru și pentru întâlniri, toată logistica asigurată, vor putea beneficia de instruiri, consultanță, mentorat, de servicii de marketing și studierea pieței, servicii juridice și de contabilitate.