Î.M. Regia „Autosalubritate”

  4969

Î.M. Regia „Autosalubritate" este întreprindere autogestionară, care funcţionează în componenţa Direcţiei generale locativ - comunale a municipiului Chişinău. 
www.autosalubritate.md

 • Director interimar Regie - Igor Gîrlea 
 • numărul angajaţilor - 358 persoane
 • Adresa: MD-2069, str. 27 Martie 1918, nr. 14, e-mail:regia-auto@mail.ru; 
  tel. 022 74-68-42, 022 74-09-19, 022 74-75-20.

Î.M. Regia „Autosalubritate" activează în baza statutului întreprinderii, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău, înregistrat în Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale nr. 105014955 din 04.10.2001.

Activitatea de bază a întreprinderii:

 • colectarea şi transportarea deşeurilor menajere 
 • prelucrarea şi îngroparea deşeurilor menajere la gunoiştea municipală.

Activitate suplimentară - întreţinerea obiectivelor de amenajare (din buget):

 • centrul de sterilizare a animalelor
 • orologiul municipal. 

Sectoarele şi subdiviziunile:

 • Aparatul administrativ
 • Serviciul exploatare
 • Serviciul tehnic 
 • Serviciul gospodărie
 • Staţia de transbordare a deşeurilor
 • Gunoiştea municipală
 • Necropola de animale
 • Veceele publice.

Î.M. Regia „Autosalubritate"  prestează  serviciile  de  colectare şi  transportare a deşeurilor menajere la gunoiştea municipală. Zilnic din oraş sunt evacuate de la 4000 pînă la 4500 m3 deşeuri menajere. Transportarea deşeurilor este organizată şi în zilele de odihnă, sărbători, iar centrul oraşului este salubrizat permanent în două schimburi. Pentru îndeplinirea serviciilor sunt implicate 96 unităţi de transport. Parcul de maşini se înnoeşte permanent cu autocamioane speciale noi de o capacitate mai mare. În oraş sunt instalate peste 10000 containere pentru acumularea deşeurilor. Permanent containerele se repară şi se vopsesc, iar cele ieşite din exploatare se schimbă cu altele noi.

La întreprindere se acordă atenţia cuvenită şi condiţiilor de muncă ale lucrătorilor. Atelierele de reparaţii, blocurile de producere, vestiarele şi camerele de baie corespund cerinţelor tehnico-sanitare. Angajaţilor li se eliberează haine speciale pentru protecţia sanitară, estetice şi comode în lucru. În fiecare an este organizat controlul medical profesional centralizat.

La gunoiştea municipală au fost îndeplinite un şir de măsuri de ameliorare a stării ecologice, în prezent se conlucrează cu firma „Biogazinter" în vederea realizării proiectului de captare şi colectare a gazelor de la gunoişte. 

Pe parcursul ultimilor ani s-a colaborat cu investori străini în vederea construcţiei uzinei de prelucrare (ardere) a deşeurilor, au fost examinate diferite proiecte înaintate pentru alegerea variantei optimale. La moment se duc tratativele finale cu investitorul din Italia pentru construcţia uzinei de ardere. 

Permanent se conlucrează cu Asociaţiile de ocrotire a animalelor fără adăpost în vederea perfectării metodelor de prindere şi întreţinere a animalelor vagabonde. În proces de soluţionare este construcţia unui azil pentru întreţinerea animalelor fără adăpost. Este stabilit locul construcţiei azilului în apropiere nemijlocită de oraş, se perfectează proiectul azilului.

Pentru ridicarea eficacităţii îndeplinirii lucrărilor de salubrizare, este necesar de a elabora un act legislativ, cu aplicare de sancţiuni, care ar obliga toate personale fizice şi juridice de a încheia contracte la evacuarea deşeurilor. Deasemenea, este necesar de a revedea modalitatea de achitare a serviciilor de către proprietarii sectorului privat, în scopul deservirii complete a sectorului dat. O soluţie ar fi stabilirea unui impozit anual pentru salubrizare, care va fi achitat odată cu impozitul pe imobil.

-----------------------------------------------

Rapoarte de audit 

RAPORT DE AUDIT REGIA IFRS 2022 RO

Implementarea proiectului „Deșeuri solide"
Documente relevante

SUPPLEMENTARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ASSESSMENT CHISINAU SOLID WASTE PROJECT, MOLDOVA

CHISINAU SW PROJECT ESAP_final