Întreprinderea Municipală "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"

  4688

Organigrama Întreprinderii Municipale "Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi"

Serghei Carp, şef al Asociaţiei - prima zi de luni a lunii, între orele 15.00 - 18.00, Tel. 022-24 - 01- 09 

Albu Kamelia, prim şef-adjunct - a treia zi de luni a lunii, de la 15.00 - 18.00 

Grafov Andrei, şef-adjunct - a patra zi de luni a lunii curente, între orele 15.00 - 18.00
 

Brînzilă Sergiu, şef-adjunct - a doua zi de luni a lunii curente, între orele 15.00 - 18.00

Contacte: tel. 022 24-27-25, str. Al. Pușkin, 62

e-mail: verzispatii@gmail.com 

Diagrama procesului de executare a lucrărilor de defrişare a arborilor

Crearea extinderea, regenerarea și îngrijirea spațiilor verzi

Structura, Destinația și Suprafața Spațiilor Verzi