Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Înregistrarea în Sistemul Informațional „Vulnerabilitate Energetică” (compensarea cheltuielilor populației la consumul de energie)

   2149

Direcția genrală asistență medicală și socială a Consiliului Municipal Chișinău informează că, începând cu data de 01.11.2023 a devenit funcțională platforma online compensatii.gov.md, care permite înregistrarea și prelucrarea cererilor privind compensarea cheltuielilor pentru utilizarea energiei de către gospodăriile casnice, în perioada rece a anului 2023-2024 (perioada cuprinsă între 1 noiembrie – 31 decembrie și 1 ianuarie – 31 martie).

În baza datelor declarate și/sau a celor extrase, prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect), din alte sisteme și resurse informaționale de stat, se va calcula gradul de vulnerabilitate energetică a familiei şi va fi stabilită suma compensațiilor în factură şi, după caz, o plata monetară.

Pentru înregistrare pe platforma compensatii.gov.md sunt disponibile două modalități:

1) înregistrarea online individuală;

2) înregistrarea asistată, prin depunerea unei cereri, completate pe suport de hârtie la asistenții sociali și bibliotecari.

Din ziua lansării platformei şi până în prezent, asistenţii sociali comunitari din cadrul Direcţiilor teritoriale de asistenţă socială din subordinea DGAMS şi din Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău, precum şi bibliotecarii reţelei Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”, au o implicare majoră şi directă în vederea asigurării înregistrării locuitorilor municipiului.

Înregistrarea asigurată de către asistenții sociali comunitari se realizează doar în cazul următoarelor categorii de populație.

 1. solicitanții pentru care sursa principală de încălzire sunt combustibilii solizi (lemne, cărbuni);
 2. solicitanții care nu au conexiune la energia electrică;
 3. solicitanții care nu pot comunica un cod IDNP.

De asemenea, asistenții sociali și bibliotecari acordă suport pentru înregistrarea persoanele/familiile aflate în dificultate, care nu dispun de echipamente, nu au acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a se înregistra individual pe platforma menţionată.

Pentru înregistrarea asistată se prezintă:

 • Actul de identitate al solicitantului şi a membrilor familiei;
 • Codul de identificare a consumatorului casnic din factură (factura la energia termică, electrică, gaze naturale, după caz).

La completarea cererii, solicitantul declară veniturile obținute de către fiecare membru al gospodăriei casnice, pentru fiecare lună din perioada mai-octombrie a anului în curs. În veniturile declarate se includ toate sursele, indiferent de proveniența acestora: salariile, prestațiile de asigurări sociale, dividendele, încasările din activitatea de antreprenoriat, ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului și alte surse de venit.

 

Adresele punctelor de înregistrare asistată din sectoarele mun. Chişinău:

Sectorul Botanica

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Direcţia asistenţă socială Botanica

str. Titulescu, 47

2.

Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:

 

 

 • Centrul Academic Internaţional ”Eminescu”

bd. Dacia 2

 

 • ”Ştefan cel Mare şi Sfânt”

bd. Decebal  91

 

 • ”Codru”

șos. Muncești 792/2

 

 • „Mihail Lomonosov”

bd. Dacia 4

 

 • ”Nicolae Titulescu”

str. N. Titulescu, 49/1

 

 • ”Traian”

bd. Traian 23/1

 

Sectorul Buiucani

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Direcţia asistenţă socială Buiucani

bd. Alba Iulia 5/1

2.

Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:

 

 

 • Biblioteca Centrală

bd. Ştefan cel Mare 148

 

 • „Alba Iulia”

str. Alba Iulia 202

 

 • „Onisifor Ghibu”

str. Iorga, 21A

 

 • „Târgoviște”

str. Ion Creangă 82/1

 

 • „Lesia Ukrainka”

str. Columna, 171

 

 • „Visarion Belinski”

str. B. Belinski 59

 

Sectorul Centru

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Direcţia asistenţă socială Centru

str. Mihai Eminescu 29

2.

Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:

 

 

 • „Adam Mickiewicz”

str. Lech Kaczynski, 2/1

 

 • „Ovidius”

şos. Hâncești 32

 

 • „Biblioteca Publică de Drept”,

str. Armenească nr. 42

 

 • „Maramureș”

str. Grenoble 163/5

 

Sectorul Ciocana

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Direcţia asistenţă socială Ciocana

bd. Mircea cel Bătrân 5/2A

2.

Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:

 

 

 • „Transilvania”

bd. Mircea cel Bătrân 7

 

 • ”Maria Drăgan”

str. Maria Drăgan 26/3A

 

Sectorul Rîşcani

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Direcţia asistenţă socială Rîșcani

bd. Grigore Vieru 17

2.

Filialele Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”:

 

 

 • „Târgu-Mureş”

bd. Moscova 8

 

 • „Iţic Mangher”

str. Eugen Doga 4

 

 • „Liviu Rebreanu”

str. Socoleni 9

 

 • „Tudor Arghezi”

str. Grădinilor 21

 

 • „Mihail Ciakir”

str. Florilor 12/1

 

 • ”Miron Costin”

str. Miron Costin 15/2

 

Familiile (gospodăriile) din orașele, satele (comunele) din componenţa mun. Chişinău se adresează pentru înregistrare asistată la asistenții sociali comunitari din cadrul Primăriilor locale sau la bibliotecarii din localitatea de trai.

Adresele Primăriilor din componenţa mun. Chişinău

pentru înregistrare asistată:

Nr.

Instituția

Adresa

1.

Primăria Codru

or. Codru, str. Costiujeni 8

2.

Primăria Cricova

or. Cricova, str. Chişinăului 90

3.

Primăria Durleşti

or. Durleşti, str. Alexandru cel Bun 13

4.

Primăria Sîngera

or. Sîngera, str. 31 August 22

5.

Primăria Vadul lui Vodă

or. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel Mare 60

6.

Primăria Vatra

or. Vatra, str. Ştefan Vodă 5

7.

Primăria Bacioi

com. Bacioi, str. Independenţei 125

8.

Primăria Bubuieci

com. Bubuieci, str. Toader Bubuiog 28

9.

Primăria Budeşti

com. Budeşti, str. Chişinăului 131

10.

Primăria Ciorescu

com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun 17

11.

Primăria Coloniţa

s. Coloniţa, str. Ştefan cel Mare 3

12.

Primăria Condrița

s. Condrița, str. Ştefan cel Mare 74

13.

Primăria Cruzeşti

com. Cruzeşti, str. Teilor 24

14.

Primăria Ghidighici

s. Ghidighici, str. A. Mateevici 2

15.

Primăria Grătieşti

com. Grătieşti, str. Ştefan cel Mare 72

16.

Primăria Stăuceni

com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13

17.

Primăria Tohatin

com. Tohatin, str. Ştefan cel Mare 1

18.

Primăria Truşeni

com. Truşeni, str. 27 August 30

 

Serviciile de înregistrarea asistată vor fi disponibile lunar, până la data de 25  a fiecărei luni. Solicitanții au dreptul de a se înregistra în SIVE o singură dată pe an.

Astfel, îndemnăm toate familiile (gospodariile) din municipiul Chișinău sa se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md.

Pentru ghidare sau la întâmpinarea dificultăți la înregistrarea cererii online, locuitorii mun. Chişinău pot apela linia verde 0 8000 5000 sau să scrie e-mail: suport@compensatii.gov.md. Linia verde activează de luni până vineri, de la 10:00 până la 20:00, iar sâmbăta – de la 10:00 până la 16:00.