Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Energy Efficiency (EE) and Thermal Public Building Refurbishment Project in Chisinau

Licitație Deschisă în Două Etape. Tranșa I, Măsuri de eficiență energetică în 23 de clădiri publice

Nume Proiect :

GRCF CLĂDIRILE DIN CHISINAU SUB-PROIECT

ID Proiect BERD :

47899

Țara :

Moldova

Nume Client :

Municipiul Chișinău

ID ECEPP :

10053877

Nume Exercițiu de Achiziții :

Tranșa I, Măsuri de eficiență energetică în 23 de clădiri publice

Descriere Exercițiu de Achiziții :

Reabilitarea eficienței energetice a 23 de clădiri publice (Lotul 1: 3 Spitale; Lotul 2: 6 Licee și Lotul 3: 8 Licee Lotul 4: 6 Grădinițe)

Tipul de Achiziții :

Lucrări

Metoda de Achiziții :

Licitație Deschisă în Două Etape

Sector :

Infrastructura municipală și de mediu

Tipul Notificării:

Invitație pentru licitații în două etape

Data publicării :

23/01/2020 14:29

Data Emiterii : 

23/01/2020 15:40

Data limită : 

23/03/2020 14:00

 

INVITAȚIE PENTRU LICITAȚII ÎN DOUĂ ETAPE

1. Detalii privind finanțarea

Clientul menționat intenționează să utilizeze o parte din veniturile unui împrumut / grant administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) pentru costul contractului (contractelor) menționate mai sus.

Informații suplimentare privind finanțarea:

Împrumut BERD

Împrumut BEI

Grant E5P

2. Informații privind exercițiul de achiziții

Contractele vor fi supuse Politicilor și Regulilor de Achiziții ale Băncii și sunt deschise pentru participare pentru firmele din orice țară, dacă nu se specifică altfel în documentele de achiziții.

Tipul de achiziții și metoda de achiziții sunt menționate mai sus. O descriere completă a exercițiului de achiziții publice este disponibilă în documentație și poate fi accesată gratuit pe ECEPP.

Documentația va include informații precum: cerințe tehnice și financiare detaliate; orice informații despre loturi; rezultatul scontat; cerințe de eligibilitate și calificare; data încheierii contractului; durata planificată a contractului; orice cerințe de răspuns; orice alte informații relevante.

Acest exercițiu de achiziții va fi realizat cu ajutorul Portalului de Achiziții Electronice BERD Client (ECEPP). Participanții potențiali pot accesa exercițiul de achiziții, făcând clic pe linkul de mai jos sau pe butonul „Oportunitate de acces" (dacă vizualizează acest aviz pe ECEPP). Participanții înregistrați se pot autentifica și accesa documentația imediat, iar participanții neînregistrați pot face acest lucru după completarea unei scurte înregistrări: https://ecepp.ebrd.com/respond/84EAK96SQ3

3. Alte informații

Nu sunt furnizate alte informații.

4. Adresa Clientului

Adresa clientului este numai informativă. Pentru a înregistra interesul, accesați documentația folosind linkurile disponibile. Participanții trebuie să utilizeze centrul de mesaje ECEPP pentru comunicarea cu clientul.

Serghei BEJENARI

Direcția Locativ - Comunală și Amenajare, Municipiul Chișinău

Primăria Chișinău

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83

E-mail: proiecte.manager@pmc.md

MD2012, Chișinău

Moldova

Tel. +37368792211

 

 

 

Energy Efficiency(EE) and Thermal Public Building Refubishment Project in Chisinau

 

Nume Proiect:

GRCF CHISINAU CLĂDIRI SUB-PROIECT

IDProiect BERD:

47899

Țara:

Moldova

Titlu Tender în Exercițiu:

EnPCpentru 3 clădiri (IMSP1, Grădinița 112 și Liceul Lupu)

ECEPP ID Tender în Exercițiu:

8282599

Natura Achizițiilor:

Aprovizionare și Instalare

Metoda de Achiziții:

Tender Deschis-Două Etape

Nume Client:

Primăria Municipiului Chișinău

Sector:

Municipal și Infrastructură de Mediu

Tip Anunț:

Invitație pentru Licitații - Două Etape

Data Publicării:

18/02/2019 17:13

Data Lansării:

19/02/2019 07:00

Data Limită:

01/04/2019 07:00

 

INVITAȚIE PENTRU LICITAȚII - DOUĂ ETAPE

Primăria Municipiului Chișinău(Client) intenționează să utilizeze o parte din sumele unui împrumut de la grant acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Banca) cât și din fondurile proprii ale Primăriei, pentru costul proiectului menționat mai sus. Contractele vor fi supuse politicilor și regulilor de achiziții ale Băncii.

Detalii de finanțare:

Împrumut BERD și BEI, grant E5P.

Contractele care urmează a fi finanţate  cu sumele provenite din împrumut/grant, administrat de Bancă, vor fi deschise spre atribuire companiilor din orice țară.

Sursele financiare din împrumutul / grantul acordat de Bancă nu vor fi utilizate în scopul efectuării oricărei plăți către persoane sau entități sau pentru orice import de bunuri, dacă o astfel de plată sau import este interzis printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite luate în temeiul capitolului VII din Carta Națiunilor Unite sau în temeiul unei legi sau al unui regulament oficial al Republicii Moldova.

Primăria municipiului Chișinău invită acum la licitații pentru contractul(urile) menționat(e) anterior.

Scopul principal al Contractului constă în reabilitarea eficienței energetice a 3 clădiri publice din Municipiul Chișinău, Republica Moldova.

Se preconizează că contractul va începe pe 31/05/2019, durata prevăzută fiind de aproximativ 365 de zile.

Se va adopta o procedură de licitație în două etape și se vor întreprinde acţiunile dupa cum urmează:

(a) Prima Etapă a licitației va consta doar dintr-o propunere tehnică, fără nici o referire la prețuri, și o listă a oricăror abateri de la condițiile tehnice și comerciale stabilite în documentele de licitație sau a oricăror soluții tehnice alternative pe care un ofertant dorește să le ofere și o justificare a acestora, cu condiția ca aceste abateri sau soluții alternative nu modifică obiectivelor de bază ale proiectului. În urma evaluării de către client a ofertelor Primei Etape, clientul va invita la o ședință de clarificare fiecare ofertant care îndeplinește criteriile de calificare și care a depus o ofertă care corespunde din punct de vedere tehnic. Propunerile tuturor acestor ofertanți vor fi revizuite în cadrul ședinței, iar toate amendamentele, completările, ștergerile și alte ajustări necesare vor fi consemnate și înregistrate într-un Memorandum.  La Etapa a Doua a procedurii de Licitaţie vor participa numai ofertanţii calificaţi care prezintă la Prima Etapă o ofertă corespunzătoare din punct de vedere tehnic și acceptabilă.

(b) Licitația din Etapa a Doua va consta într-o ofertă tehnică actualizată care va include toate modificările cerute de Beneficiar așa cum este înregistrat în Memorandumul de la ședința de clarificare sau, după caz, pentru a reflecta orice modificări ale documentelor de licitație emise ulterior depunerii ofertei la Prima Etapă; și oferta comercială.

Ofertele pentru Prima Etapă trebuie depuse până la ora și data menționate mai sus.
Această licitație va fi efectuată prin achiziții electronice prin intermediul portalului BERD Client E-Portalul de Achiziții Publice (ECEPP). Companiile interesate trebuie să se înregistreze pe ECEPP la acest link: https://ecepp.ebrd.com/respond/WE89U2D3YV , exprimîndu-şi interesul pentru ofertă.

Documentele de licitație sunt disponibile pentru vizualizare gratuită companiilor înregistrate pe ECEPP. Condițiile complete de participare sunt incluse în documentele de licitație (secțiunea de date privind ofertele).

Ofertanții potențiali care s-au înscris pe ECEPP și și-au exprimat interesul pentru ofertă pot accesa gratuit documentele de licitație și pot solicita clarificări și informații suplimentare de la client prin intermediul ECEPP.

Adresă de contact:
Serghei BEJENARI
Primăria Municipiului Chișinău,

str. Eminescu 33, Chișinău, MD2012, Moldova
tel. +37322241258, e-mail: seei.dglca@pmc.md