Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Chișinău - Oraș Verde - Descriere Proiect

 818

Acest proiect este finanțat de BERD, prin intermediul Guvernului din Austria, făcând parte din Schemacadru a Orașelor Verzi (GrCF). Programul urmărește atingerea de performanțe de mediu ridicate și maximizarea beneficiilor economice și sociale în Chișinău, în trei direcții: i) calitatea componentelor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate); ii) utilizarea eficientă a resurselor; și iii) mitigarea și adaptarea la riscurile care rezultă din schimbările climatice. Prin urmare, în proiectul „Planificare Strategică – Chișinău – Oraș Verde”, obiectivul principal este identificarea priorităților și a acțiunilor privind dezvoltarea durabilă a orașului. Se dorește ca în urma implementării acestui proiect, populația să aibă parte de o calitate ridicată a vieții și a traiului, într-un oraș verde, care își folosește resursele într-un mod eficient. Proiectul include trei mari etape: - Analiza situației actuale a Municipiului Chișinău, printr-un proces intens de colectare de date referitoare la șapte sectoare principale (Transport, Energie, Clădiri, Energie, Apă, Deșeuri și Planificarea teritorială). - Prioritizarea aspectelor de interes din Municipiul Chișinău, pe baza datelor colectate, a analizei tehnice și a consultărilor cu părțile interesate. - Definirea viziunii și a obiectivelor pe termen scurt și mediu, împreună cu propunerea de acțiuni pentru a fi implementate pe o perioadă de 10 ani. „Planificarea Strategică – Chișinău – Oraș Verde” va fi elaborată de către o echipă de consultanți internaționali și locali, împreună cu Municipiul Chișinău. În faza incipientă a proiectului, s-au stabilit următoarele structuri de implementare, aprobate de către primarul general al Municipiului Chișinău prin Dispoziția nr. 795-d din 15 octombrie 2018:  Grupul de Lucru pentru implementarea proiectului, care include 9 membri din cadrul primăriei și întreprinderilor municipale din sectoarele relevante pentru proiect.  Comitetul de Supraveghere pentru asigurarea bunei desfășurări și implementări a proiectului, dar și pentru coordonarea la nivel înalt decizional, alcătuit din 3 persoane. Durata de elaborare a Planificării Strategice este de 12 luni, urmată de perioada de finanțare și implementare a acțiunilor, monitorizare și verificare. Etapele cheie in implementarea proiectului și statusul actual sunt redate în schema alaturată. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Citeste cu voce textul selectat WAY Linkuri WAY