Chișinău - Oraș Verde - Descriere Proiect

 2314

Acest proiect este finanțat de BERD, prin intermediul Guvernului din Austria, făcând parte din Schemacadru a Orașelor Verzi (GrCF). Programul urmărește atingerea de performanțe de mediu ridicate și maximizarea beneficiilor economice și sociale în Chișinău, în trei direcții: i) calitatea componentelor de mediu (apă, aer, sol, biodiversitate); ii) utilizarea eficientă a resurselor; și iii) mitigarea și adaptarea la riscurile care rezultă din schimbările climatice. Prin urmare, în proiectul „Planificare Strategică – Chișinău – Oraș Verde”, obiectivul principal este identificarea priorităților și a acțiunilor privind dezvoltarea durabilă a orașului. Se dorește ca în urma implementării acestui proiect, populația să aibă parte de o calitate ridicată a vieții și a traiului, într-un oraș verde, care își folosește resursele într-un mod eficient. Proiectul include trei mari etape: - Analiza situației actuale a Municipiului Chișinău, printr-un proces intens de colectare de date referitoare la șapte sectoare principale (Transport, Energie, Clădiri, Energie, Apă, Deșeuri și Planificarea teritorială). - Prioritizarea aspectelor de interes din Municipiul Chișinău, pe baza datelor colectate, a analizei tehnice și a consultărilor cu părțile interesate. - Definirea viziunii și a obiectivelor pe termen scurt și mediu, împreună cu propunerea de acțiuni pentru a fi implementate pe o perioadă de 10 ani. „Planificarea Strategică – Chișinău – Oraș Verde” va fi elaborată de către o echipă de consultanți internaționali și locali, împreună cu Municipiul Chișinău. În faza incipientă a proiectului, s-au stabilit următoarele structuri de implementare, aprobate de către primarul general al Municipiului Chișinău prin Dispoziția nr. 795-d din 15 octombrie 2018:  Grupul de Lucru pentru implementarea proiectului, care include 9 membri din cadrul primăriei și întreprinderilor municipale din sectoarele relevante pentru proiect.  Comitetul de Supraveghere pentru asigurarea bunei desfășurări și implementări a proiectului, dar și pentru coordonarea la nivel înalt decizional, alcătuit din 3 persoane. Durata de elaborare a Planificării Strategice este de 12 luni, urmată de perioada de finanțare și implementare a acțiunilor, monitorizare și verificare. Etapele cheie in implementarea proiectului și statusul actual sunt redate în schema alaturată.