Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Doi ani de la declanșarea războiului din Ucraina

   352

Primăria Municipiului Chișinău a gestionat cel mai mare flux de refugiați din istoria țării.

Conform datelor Ageției ONU pentru refugiați, de la declanșarea conflictului din Ucraina, 1.023.385 persoane au traversat hotarele Republicii Moldova la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina.

Un număr mare de cetățeni au fost nevoiți să își părăsească casele și să își caute adăpost în alte regiuni sau țări. Iar 16 000 de refugiați și-au găsit adăpostul în centrele municipale de plasament pentru refugiați.

În Municipiul Chișinău 19.438 refugiați din Ucraina au primit statutul de Protecție Temporară (perioada 1 martie 2023 – 19 februarie 2024). În această situație dificilă, copiii sunt adesea cei mai vulnerabili și afectați.

În calitate de instituție responsabilă și solidară, Primăria Municipiului Chișinău a întreprins mai multe acțiuni pentru a sprijini incluziunea și integrarea copiilor strămutați și familiilor acestora în comunitatea locală.

Principalele eforturi întreprinse de Primăria Municipiului Chișinău au inclus câteva direcții prioritare.

Asistență medicală și socială: Echipa municipală de specialiști în domeniul medical și social a oferit asistență și sprijin atât copiilor cât și familiilor acestora, asigurându-se că beneficiază de acces la serviciile necesare pentru a-și menține sănătatea și bunăstarea. 376 copii asistați la Hotarele RM. 80 de familii cu 185 de copii au fost asistați prin intermediul Serviciului de Sprijin pentru familiile cu copii. 840 copii au fost încadrați în CCCT. 5600 de familii au fost consultate și ghidate social în situația de dificultate.

Educație și formare: A fost facilitat accesul copiilor strămutați la instituțiile de învățământ din Municipiul Chișinău, asigurându-ne că aceștia primesc educația și sprijinul necesar pentru a-și dezvolta abilitățile. 2 640 de copii refugiați au fost înregistrați în școlile și grădinițele din municipiul Chișinău. Pentru copiii care și-au continuat studiile prin intermediul platformelor online, au fost amenajate spații prietenoase, laboratoare digitale și noi săli de studiu dotate cu echipemant IT pentru studiu.

Consiliere și sprijin emoțional: Angajații Centrului Psiho Socio Pedagogic din Municipiul Chișinău, au desfășurat o activitate continuă cu 2 740 refugiații care au avut nevoie de suport psihologic. Specialiștii au desfășurat ședințe de consiliere și sprijin emoțional atât pentru copii, cât și pentru părinții lor, pentru a-i ajuta să depășească traumele și dificultățile întâmpinate în urma conflictului.

Programe recreative și culturale: Au fost organizate diverse programe recreative și culturale destinate copiilor strămutați, 2 300 tineri ucraineni au beneficiat de activitățile Centrului municipal de tineret. 2 229 de persoane refugiate s-au înscris la Biblioteca municipală și au obținut un card de acces gratuit. 3 564 de copii refugiați au frecventat instituțiile extrașcolare din Chișinău.

Cooperare interinstituțională: Datorită colaborării cu alte instituții și organizații non-guvernamentale și Primăria Chișinău, au fost consolide eforturile în sprijinul copiilor strămutați și familiilor acestora. În acest context, au fost deschise câteva grupe noi de creșă în grădinițe, la fel, mai multe licee din capitală au beneficiat de programe de reabilitare în scopul extinderii de noi spații de studiu. Participarea Municipalității în grupurile tematice de lucru cu reprezentanți ai agențiilor responsabile pe domenii-cheie precum sunt: UNHCR, PNUD, UNFPA, UN Women, UNICEF, dar și cu alți actori sociali a facilitat considerabil procesul de incluziune a refugiaților.

Astfel, Primăria Municipiului Chișinău rămâne ferm angajată în sprijinirea copiilor strămutați și a familiilor acestora, promovând incluziunea și solidaritatea în comunitatea noastră.

În continuare, Primăria Municipiului Chișinău își asumă responsabilitatea de a oferi un mediu sigur și propice pentru integrarea persoanelor refugiate.