2800 de copii refugiați din Ucraina au beneficiat de suport și protecție în cadrul campaniei „Ajută-mă să te ajut!” (VIDEO)

   1383

Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău au prezentat în cadrul unui eveniment public, la Centrul municipal de plasament temporar al refugiaților „Patria Lukoil", rezultatele campaniei „Ajută-mă să te ajut!", care a fost implementată în perioada 30 mai - 29 august curent, în cadrul proiectului „Date pentru Impact" (D4I), implementat de Palladium International, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și susținerea Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR).

Această campanie a reușit identificarea și monitorizarea a peste 2800 de copii refugiați din Ucraina și a însoțitorilor acestora, aflați în tranzit sau care au decis să rămână în orașul Chișinău, în vederea cunoașterii problemelor cu care se confruntă și luării de măsuri concrete pentru rezolvarea operativă a acestora. În cadrul aceleiași campaniei, peste 4000 de persoane din comunitatea refugiaților au fost informate despre serviciile specializate acordate de instituțiile municipale.

Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, a ținut să remarce că această campanie de informare a fost binevenită, în condițiile când marea majoritate a copiilor refugiați din Ucraina au rămas în municipiul Chișinău, iar inițiativa a contribuit la o evidență și o documentare mai exactă a necesităților minorilor, precum și la prevenirea multor situații de risc iminent pentru copii. Drept rezultat, municipalitatea a oferit suport și protecție copiilor aflați în situații de risc, în vederea prevenirii oricărei forme de abuz, violență și neglijare, cu monitorizarea fiecărui caz în parte.

„Este încurajator faptul că aproape 80% din copiii cartografiați au beneficiat de serviciile centrelor comunitare pentru copii și tineret, taberele de zi, centrele de tineret, serviciile de zi, serviciile de reabilitare și alte servici oferite de instituțiile noastre", a precizat Angela Cutasevici.

În perioada campaniei, circa 60 de angajați ai instituțiilor municipale (asistenți sociali, pedagogi, psihologi), care au activat în toate sectoarele din orașul Chișinău, au identificat necesitățile specifice a 2827 de copii refugiați. Un număr de 242 de copii au fost identificați în situație de risc, dintre care 12 minori fără ocrotire părintească. În special, copiii supuși riscului au fost cei neînsoțiți de persoane autorizate și în pericol iminent, iar situația lor a fost soluționată prin intervenția Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, fiind asistați de reprezentanții autorităților tutelare teritoriale și locale.

Directorul proiectului USAID „Date pentru Impact" (D4I), Palladium International, Camelia Gheorghe, a precizat că aportul lor în această campanie a constat, în primul rând, în aplicarea unei metodologii complexe de cartografiere a necesităților, începând cu elaborarea formularului de colectare a datelor, instruirea împreună cu UNHCR a specialiștilor care au intervievat refugiații și analiza datelor, până la examinarea rezultatelor cu actorii-cheie, în vederea sprijinirii acestora în a întreprinde măsuri și acțiuni concrete în beneficiul refugiaților. De asemenea, a fost implementată campania „Ajută-mă să te ajut!" de comunicare și informare pentru comunitatea refugiaților, privind serviciile specializate acordate de instituțiile municipale.

Procesul de cartografiere a mai stabilit că nevoile prioritare ale copiilor refugiați erau alimentele, îmbrăcămintea și încălțămintea. De asemenea, la data cartografierii, 1 din 3 copii erau înregistrați la medicul de familie și 2 din 5 copii erau înscriși într-o formă de învățământ pe durata șederii în orașul Chișinău. Pentru a răspunde mai bine la nevoile copiilor refugiați, direcțiile municipale de resort s-au mobilizat, campania conducând la creșterea accesului la servicii medicale și educaționale.

În perioada implementării campaniei s-a dublat numărul pachetelor alimentare și igienice distribuite familiilor, numărul copiilor-beneficiari de asistență medicală a crescut cu 120%, iar cel al tinerilor-beneficiari de programele Centrului Municipal de Tineret Chișinău a crescut de 4 ori. 

#AjutamaSaTeAjut #PrimariaChisinau #USAIDMoldova #Data4Impact #UNHCRMoldova

Date de contact:

Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău,

Tel: (022) 22-61-00

E-mail: dgpdc@cmc.md

Web: www.dgpdc.md

***

Campania „Ajută-mă să te ajut!" a fost realizată de către Primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a Consiliului municipal Chișinău în cadrul proiectului „Date pentru Impact" (D4I), implementat de Palladium International, cu sprijinul financiar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și susținerea Agenției ONU pentru Refugiați (UNHCR).