Policies and strategies

Through access to this information, citizens can have a better understanding of how local policies and strategies are developed to address various community issues and needs, and their impact.

Planul Urbanistic Zonal „Albișoara”

   546

Pentru implementarea acestui proiect a fost elaborat caietul de sarcini. Odată cu finalizarea acestuia, a fost demarată procedura de achiziții, în urma căreia a fost desemnat drept câștigător compania „Chișinăuproiect”.

Drept urmare a tuturor ședințelor tehnice cu elaboratorii proiectului, reprezentanții Primăriei și Direcției Generale Arhitectură, studiul de justificare și Planul urbanistic zonal a fost elaborat și analizat în cadrul Consiliului arhitectural urbanistic.

A fost recepționat răspuns de la AST privind coorodnarea PUZ prin care se menționează că avizele necesare aprobării documentației de urbanism și amenjaraea teritoriului se emit de Guvern, de Autoritatea Administrației Publice Centrale pentru urbanism și amenajarea teritoriului sau de serviciul de arhitectură și urbanism al Autorității Publice Locale și de organismele centrale și teritoriale interesate.
La data de 24 octombrie 2022 a fost lansată consultarea publică a PUZ-ului în incinta Centrului de industrii Creative ARTCOR și au fost recepționate propunerilor societății civile.
La data de 03 ianuarie 2023 a avut loc consultarea publică în incinta Preturii sectorului Buiucani asupra documentației în cauză.
Actualmente (01.08.2023) PUZ-ul se află în examinare la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale unde urmează să primească avizul general.
Documentația urbanistică a fost transmisă inclusiv la Ministerul Culturi pentru avizare.

Memoriul Explicativ al PUZ - Albișoara poate fi studiat și descărcat AICI