Portalul Viitorul


Prin accesul la aceste informații, cetățenii pot avea o mai bună înțelegere a modului în care sunt dezvoltate politicile și strategiile locale pentru a aborda diverse probleme și nevoi ale comunității, precum și a impactului acestora.
 

Strategia de dezvoltare durabilă a Capitalei: ”Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău”

   858

Strategia de dezvoltare durabilă a Capitalei: „Chișinău - Oraș Verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău”

Documentul de planificare strategică și dezvoltare durabilă „Chișinău - oraș verde - Planificare Strategică a municipiului Chișinău" a fost elaborat cu susținerea echipei de consultanți angajați de BERD, fiind parte a Programului pentru Orașe Verzi al BERD.
Viziunea generală care ghidează procesul Planificării Strategice este centrată pe oameni, pentru a le asigura un mediu sigur, rezistent și sănătos.

Astfel, au fost stabilite obiective strategice și specifice pe domenii tematice, precum: management energetic, investiții, resurse de gestionare a deșeurilor, mobilitate, infrastructură verde-albastră, transport, urbanism etc.

Documentul de planificare strategică a fost aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău în data de 21 mai 2020.