Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Servicii de elaborare a Registrului monumentelor imobile de importanţă locală din mun. Chişinău

   3539

Autoritate contractantă:Direcţia generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare
Relaţii de contact:Tel. 22-81-10, 22-80-48, 22-30-27
Obiectul achiziţiei:Servicii de elaborare a Registrului monumentelor imobile de importanţă locală din mun. Chişinău
Locul eliberării documentelor şi desfăşurării licitaţiei:mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83, bir. 45
Taxa de achitare pentru documentele de licitaţie constituie: 200 lei
Rechizitele bancare:
Banca:Ministerul Finanţelor Trezoreria Centrală
Cod fiscal:1007601010323
Cont de decontare:420515101479101
MFO:TREZMD2X
Cont bancar:226614
Termenul de depunere a ofertelor: 24 noiembrie 2010, ora 09.30
Termenul de desfăşurare a licitaţiei: 24 noiembrie 2010, ora 10.00
Limba în care se întocmesc documentele de licitaţie: limba română.

CAIET DE SARCINI

COMENTARIU