Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice

   1165

Luni 12.12.2022, ora 14:00, în incinta Primăriei Municipiului Chișinău, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații interetnice a Consiliului Municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței:

1.     Cu privire la instalarea aparatelor Vending pe teritoriul instituțiilor medico-sanitare publice din municipiul Chișinău

RAPORTOR: Boris Gîlcă, șef al DGAMS

2.     Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR" pentru persoanele cu dezabilități și tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, efectivului limită de personal și organigrama acestuia

RAPORTOR:  Marina Buga, șef-adjunct DGAMS

3.     Cu privire la achiziționarea soluției software personalizat pentru evidența contabilă și gestionarea informațională complexă

RAPORTOR: Igor Gîrlea, director interimar Î.M. Regia „Autosalubritate”

4.     Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Comisiei de concurs a Ministerului Sănătății

RAPOTOR: Ina Babin, șef DMRS

5.     Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2007

RAPOTOR: Dmitrii Lipsiuc, locțiitor comandant al Centrului militar al mun. Chișinău

Proiecte de decizii: