Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   773

Luni, 12.12.2022, ora 15:00, în incinta Primăriei Municipiului Chișinău, va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale.    

Ordinea de zi a ședinței: 

1.     Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării tinerilor născuți în anul 2007

RAPORTOR: Dumitru Lipsiuc, locțiitor comandant Centrului militar al mun. Chișinău

2.     Cu privire la reorganizare, prin fuziune, (contopire) a Întreprinderii municipale de alimentație publică „Râșcani-ȘC" și Întreprinderea municipală de alimentație publică „Adolescența" și aprobarea organigramei

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef al Direcției economie, comerț și turism

3.     Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Municipal Chișinău în cadrul Comisiei de concurs a Ministerului Sănătății

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, șef DAJ; Ina Babin, șef al Direcției management resurse umane

4.     Cu privire la aprobarea structurii și a efectivului-limită al statelor de personal din cadrul preturilor de sector

5.     Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Municipal Chișinău în instanțele de judecată

RAPORTOR: Valeriu Bogdan, șef DAJ

6.     Cu privire la crearea Centrului de zi „ADIR" pentru persoanele cu dezabilități și tulburări din spectrul autismului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, efectivului limită de personal și organigrama acestuia

RAPORTOR: Marina Buga, șef-adjunct DGAMS

7.     Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale finanțe a Consiliului municipal Chișinău, structurii, organigramei și schemei de salarizare a personalului

RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef al Direcției generale finanțe

Proiecte de decizii: