Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale

   1347

Vineri, 24 decembrie 2021, ora 13:00, în sala de ședințe a CMC, va avea loc ședința Comisiei pentru protecție socială, ocrotire a sănătății, educație, cultură, mass-media și relații internaționale a Consiului municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

  1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Serviciului social „Asistență personală" de pe lângă Direcția generală asistență medicală și socială".

Raportor: Boris Gîlca, șef interimar al Direcțieigenerale asistență medicală și socială

  1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului de personal al Serviciului social de personal al Serviciului social "Asistență socială" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului".

Raportor: Serghei Oceretnii, șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

  1. Cu privire la modificarea denumirii Gimnaziului nr. 7 în Gimnaziul „Adrian Pănescu"

Raportor: Pavaloi Andrei, șef adjunct al DGETS

Proiecte de decizii: