Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1497

Luni, 20 decembrie 2021, ora 16:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului Municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022 în lectură a doua.

Raportor: Olesea Pșenițchi, șef  interimar al Direcției generale finanțe

2. Cu privire la transmiterea valorii lucrărilor de reparație capitală  (com. Băcioi)

 Raportor: Eftode Niculai,  Director,  Liceul Teoretic „Grigore Vieru" 

3. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale ,,Direcția Construcții Capitale"                                                                       

  Raportor: Vladimir Roșca, șef interimar al Î.M. „Direcției Construcții Capitale"                                                  

4. Cu privire la operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 19/8 din 24.11.2020                                                      

   Raportor:  Roman Vitiuc, șef al  Direcției  Generale Economie, Comerț și Turism 

5. Cu privire la stingerea obligației fiscale la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru ap. 1 din str. Petru Zadnipru, 7/3 al cărei termen de prescripție a expirat, proprietar Paladi L.    

   Raportor: Cristina Vizitiu, șef al Direcției  de colectare a impozitelor

 

Suplimentar se propune spre examinare:

1. Despre  operarea de modificări la Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/2 din 07.10. 2021 „Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar  în  termen, serviciul  militar cu termen redus  sau s erviciul civil (de alternativă) pentru perioada octombrie 2021 - ianuarie 2022"

Raportor: Snejana Nihean, Comandant, Centrul militar al municipiului Chișinău.

Proiecte de decizii: