Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   1352

Marți 21.12.2021, ora 09:00,  în incinta Preturii sectorului Centru va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului Municipal Chișinău. 

Ordinea de zi a ședinței: 

1.     Despre operarea de modificări la Decizia Consiliului municipal Chișinău nr.8/2 din 07.10.2021 „Cu privire la încorporarea recruților din municipiul Chișinău în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau în serviciul civil (de alternativă), pentru perioada octombrie 2021 - ianuarie 2022"

RAPORTOR: Snejana Nitrean, comandant centrul militar al municipiului Chișinău

2.     Despre aprobarea regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informatic e - Autorizație

RAPORTOR: Roman Vitiuc, șef al Direcției generale economie, comerț și turism

3.     Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2022 în lectura a doua

RAPORTOR: Olesea Pșenițchi, șef  interimar al Direcției generale finanțe