Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   1350

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 09.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipiului Chișinău. Evenimentul se va desfășura în incinta Preturii sectorului Centru (str. Bulgară,43).

Ordinea de zi a ședinței:

1. Cu privire la achiziționarea de către Î.M. „Piața Centrală” a unui utilaj specializat pentru salubrizare.  

                                                                                                                  Raportor:  Ion Pîntea, șef interimar al Î.M. „Piața Centrală”

2. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2018  

 Raportor:  Roman Vitiucșef al  Direcției Generale Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale

3. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii bunurilor imobile aflate în proprietatea municipiului Chișinău și a societăților pe acțiuni în care Consiliul municipal Chișinău deține cotă-parte integrală sau majoritară, la situația din 01.01.2019.    

Raportor:  Roman Vitiuc, șef al  Direcției Generale Economie, Reforme și Relații  Patrimoniale

 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.

Raportor:  Ion Burdiumov, șef al Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare

5. Cu privire la transmiterea sistemului de iluminat public din Parcul „Alunelul” în administrare economică Î.M. Rețelele electrice de iluminat „Lumteh”

                                                                                           Raportor:  Eugenia Ciumac, șef, Direcția management financiar

 

Proiecte de decizii: