Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   2169

Joi, 14 mai 2020, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

ORDINEA DE ZI a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana.  

 Raportor:  Lilia Cucoș,
  Contabil, Pretura  sect. Ciocana 

2. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic municipal Chișinău”

3. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Piața Centrală"   

4. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Primtrans"

 5. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Infocom" 

6. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Rețelele  electrice de iluminat „Lumteh" 

7. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana   

8. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani   

9. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica 

10. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru

11. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative  Râșcani 

12. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO"

13. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale specializate „Liftservice"

14. Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă și modificarea denumirii  Întreprinderii Municipale Parcul „Dendrariu" 

15. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale de Alimentație Publică „Dieta-Vitas" 

16. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Institutul Municipal de Proiectări „Chișinăuproiect" 

17. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „COMBINATUL  SERVICII  FUNERARE"

                                                                                                       Raportor:  Eugenia Ciumac,
                                                                                           șef, Direcția management financiar

18. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate"                              

                                                                                                         Raportor: Roman Cojuhari,
                                                                                                          Consilier municipal                                                                                   

 

Proiecte de decizii: