Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

https://www.chisinau.md/ro/sedinta-comisiei-pentru-buget-economie-finante-patrimoniu-public-local-agricultu-20924_243972.html

Joi, 14 mai 2020, ora 15.00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

ORDINEA DE ZI a ședinței: 

1. Cu privire la aprobarea proceselor-verbale de casare a mijloacelor fixe ale Preturii sectorului Ciocana.  

 Raportor:  Lilia Cucoș,
  Contabil, Pretura  sect. Ciocana 

2. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic municipal Chișinău”

3. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Piața Centrală"   

4. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „Primtrans"

 5. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale „Infocom" 

6. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Rețelele  electrice de iluminat „Lumteh" 

7. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Ciocana   

8. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Buiucani   

9. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Botanica 

10. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative Centru

11. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale pentru servicii locative  Râșcani 

12. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Regia exploatare a drumurilor și podurilor „EXDRUPO"

13. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale specializate „Liftservice"

14. Cu privire la aprobarea Statutului, în redacție nouă și modificarea denumirii  Întreprinderii Municipale Parcul „Dendrariu" 

15. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale de Alimentație Publică „Dieta-Vitas" 

16. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii municipale Institutul Municipal de Proiectări „Chișinăuproiect" 

17. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale „COMBINATUL  SERVICII  FUNERARE"

                                                                                                       Raportor:  Eugenia Ciumac,
                                                                                           șef, Direcția management financiar

18. Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale Regia „Autosalubritate"                              

                                                                                                         Raportor: Roman Cojuhari,
                                                                                                          Consilier municipal                                                                                   

 

Proiecte de decizii: 

 

11.05.2020

© 2024. Pagina oficială a Municipiului Chișinău. Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Brand.md