Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și problemele suburbiilor

   2608

Miercuri, 20 noiembrie 2019, ora 09:00, va avea loc ședința Comisiei pentru buget, economie, finanțe, patrimoniu public local, agricultură și propblemele suburbiilor a Consiliului municipal Chișinău. 

ORDINEA DE ZI a şedinţei:

1. Cu privire la corelarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019

                                                                                                        Raportor:  Olesea Pșenițchi,

                                                                                       șef interimar al Direcției generale finanțe

2. Cu privire la rectificarea bugetului municipal Chișinău pe anul 2019.

                                                                                                        Raportor:  Olesea Pșenițchi,

                                                                                       șef interimar al Direcției generale finanțe

3. Cu privire la aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru distribuirea mijloacelor financiare ale Fondului de rezervă al municipiului Chișinău

                                                                                                        Raportor:  Olesea Pșenițchi,

                                                                                       șef interimar al Direcției generale finanțe 

4. Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de personal al Aparatului Primăriei municipiului Chișinău

                                                                                                       Raportor:  Valerii Bogdan,

                                                                                                 șef al Direcției asistență juridică

5. Cu privire la acceptarea finanțării din partea Primăriei municipiului Arad (România) .

                                                                                                          Raportor:  Vlad Melnic,

                                                                                                          Pretor, sectorul Râșcani

6. Cu privire la compensarea  cheltuielilor persoanelor defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice în sezonul rece 2019-2020. 

                                                                                                        Raportor:  Ghenadie Dubița,

                                                                                        șef adjunct al Direcției generale locativ-

                                                                                         comunale și amenajare