Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   992

Vineri, 11 noiembrie 2022, ora 09.00, în incinta Primăriei Municipiui Chișinău, va avea loc ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului Municipal Chișinău.

Ordinea de zi a ședinței: 

1.     Cu privire la aprobarea, în redacție nouă, a Statutului Întreprinderii Municipale pentru servicii locative Ciocana.

RAPORTOR: Aurel Căpățină, administrator ÎMPSL Ciocana

2.     Cu privire la aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului  de organizare și funcționare a Serviciului de asistență parentală profesionistă de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal și organigramei acesteia.

3.     Cu privire la crearea Serviciului social „Centrul maternal de plasament pentru cuplul mamă-copil" pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului, aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului, a statului de personal și organigramei.

4.     Privind aprobarea în redacție nouă, a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință socială asistată" de pe lângă Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului,a statului de personal și organigramei, modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 3/4 din 18.06.2018. 

RAPORTOR: Sergiu Oceretnîi, șef al Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

5.     Cu privire la stabilirea unor acțiuni privind creșterea eficienței sistemului public de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Chișinău

RAPORTOR: Alexandr Odințov, consilier municipal

6.     Cu privire la completarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, aprobat prin decizia nr. 2/1 din 14.06.2016

RAPORTOR: Dumitru Ivanov, consilier municipal 

Proiecte de decizii: