Ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale

   979

Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 15:00, se convoacă ședința Comisiei juridice, pentru ordinea publică și activitatea administrației publice locale a Consiliului municipal Chișinău.  

Ședința va avea loc în bir. 13 al Primăriei municipiului Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Despre aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Primăriei Municipiului Chișinău.

Raportor: Oleg Pavlenco, șef al Direcției Administrative

2. Despre aprobarea, intr-o noua redacție, a Regulamentului privind organizarea si funcționarea  Instituție publice Centrul social regional „RENASTEREA", a statutului de personal si organigramei.

Raportor: Boris Gîlcă, șef al Direcției generale asistență medicală și socială

3. Despre operarea de modificări în decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 1/4-2 din 15.11.2019 "Cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate pentru diferite domenii de activitate.

Raportor: Adrian Talmaci, secretar interimar al CMC 

4. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr. 15/21 din 29 decembrie 2021.

Raportor: Valeriu Bogdan, șef al Direcției Asistență Juridică

5. Cu privire la completarea Regulamentului de comerț local al municipiului Chișinău, aprobat prin decizia CMC nr. 15/14 din 29.12.2021.

Raportor: Roman Vitiuc, șef al Direcției Generale Economie, Comerț și Turism 

6. Cu privire la aprobarea inițiativei de procurare a creanțelor S.A. "Autocomtrans" în proces de insolvabilitate.

Raportor: Valeriu Bogdan, șef al Direcției Asistență Juridică 

7. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat intre municipiul Chișinău, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova si Grupul Civic pentru Patrimoniu Cultural.

Raportor: Valentin Volontir, șef al Direcției cultură  

Proiecte de decizii: