Pagina oficială a Municipiului Chișinău

Ședința Comisiei pentru gospodarie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie

   994

Miercuri, 20 aprilie 2022, ora 13:30, va avea loc ședința Comisiei pentru gospodărie locativ-comunală, energetică, servicii tehnice, transport, comunicații și ecologie a Consiliului municipal Chișinău. Evenimentul va avea loc în Sala Albastră a Primăriei (parter). 

Ordinea de zi a ședinței:

1. Cu privire la raportul Comisiei privind identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemei animalelor cu și fără stăpân din municipiul Chișinău. 

                                                 RAPORTOR: Ruslan Verbițchii, consilier municipal

2. Cu privire la transmiterea unor containere pentru deșeuri de la balanța Directiei generale locative-comunale și amenajare la balanța Î.M. Regia „Autosalubritate" din cadrul Consiliului Municipal Chișinău.

                                                   RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al DGLCA

3. Cu privire la transmiterea unei platforme subterane pentru colecterea deșeurilor menajere de la balanța Direcției generale locative-comunale și amenajare la balanța Î.M. Regia „Autosalubritate" din cadrul Consiliului Municipal Chișinău.

                                                    RAPORTOR: Ion Burdiumov, șef al DGLCA

4. Cu privire la amenajarea  unor curți ale blocurilor de locuit.

                                                   RAPORTOR: Vlad Melnic, pretor al sect. Râșcani

5. Cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 94 din 13.03.2015.

                                                    RAPORTOR: Serghei Popovici, director general S.A. „Apă-Canal Chișinău"  

6. Cu privire la contractarea unui împrumut/leasing financiar.

                                                    RAPORTOR: Sergiu Tomița, administrator al Î.M. Regia „Exdrupo" 

 

 

 

Proiecte de decizie: