Reuniunea partenerilor Proiectului AGORA - Advanced coGeneration Opinions for Reintegrating Local Assets

   1249

Primăria municipiului Chișinău informează că în perioada 11-14 aprilie, a.c., la Cluj-Napoca, România, a avut loc reuniunea partenerilor teritoriali, experților și a liderului de proiect Primăria Cluj-Napoca din cadrul proiectului AGORA - Advanced coGeneration Opinions for Reintegrating Local Assets, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transnațională pentru Regiunea Dunării, al 3-lea apel de proiecte.

Astfel, în cadrul întrunirii, reprezentanții Primăriei Chișinău au prezentat un rezumat al activităților proiectului realizate pe parcursul anului 2021, printre care, întrunirile cu steakholderii locali din cadrul workshopurilor organizate, precum și proiectul agendei de regenerare. 

Gazda evenimentului, Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a salutat posibilitatea relansării întrunirilor dintre participanți, în format fizic, după mai bine de doi ani de restricții, ceea ce va permite discutarea într-un mod concret a obiectivele comune aprobate pentru implementarea acestui proiect benefic dedicat comunităților implicate.

Totodată, omologii de la Cluj-Napoca au salutat intențiile Chișinăului de a aplica ulterior și la alte proiecte similare.

E de menționat că scopul principal al creării unei URA (Agende de Regenerare Urbană) pentru Chișinău este de a avea un instrument de implementare care să permită APL să valorifice clădirile neutilizate sau subutilizate din proprietate.

URA are un format extins care va permite utilizarea sa pentru mai multe clădiri și va oferi o varietate de soluții, pentru a fi adaptate pe fiecare obiectiv supus procesului de regenerare.

Proiectul pilot, în acest moment, este terenul de testare pentru întreaga URA, respectiv poate fi catalogat ca parte a grupului de clădiri „neutilizate/subutilizate". Astfel, Complexul de clădiri cunoscut sub numele de „CENTRUL NAȚIONAL DE CREAȚIE SATUL MOLDOVENESC - BUCIUMUL", este amplasat în centrul istoric al Chișinăului.

Obiectivul din nucleul istoric, se poziționează în partea inferioară a acestuia, care este mai puțin dezvoltată în ceea ce privește activitățile culturale și implicarea socială. De asemenea, apropierea de Piața Centrală, care este cel mai mare centrul comercial în aer liber din oraș, generează deficiențe de accesibilitate și parcare care la fel trebuie incluse în URA.

Proiectul „AGORA - Advanced coGeneration Options for Reintegrating local Assets / Opțiuni Avansate de coGenerare pentru Reintegrarea Activelor locale" din cadrul programului „Interreg Danube Transnational Programme", finanțat din fondurile Uniunii Europene, este o inițiativă care își propune să dezvolte o platformă de instrumente politice care să împuternicească 10 orașe din regiunea dunăreană să devină piloni, catalizatori și mediatori pentru reintroducerea terenurilor și clădirilor neutilizate/ subutilizate în lanțul valoric productiv al orașelor.